Krachtboom!’ - groepsbegeleidingen

Met ‘Krachtboom!’ creëer je ruimte om de levenservaringen van jouw cliënten of coachees vanuit een krachtgerichte benadering te verkennen.Het bestaat uit verschillende methodieken, werkvormen en richtvragen waarmee professionals aan de slag kunnen gaan met mentaal welbevinden en veerkracht. Onderstaande materialen zijn voor professionals die via groepsbegeleiding (kwetsbare) werklozen en jongeren in NEET begeleiden richting werk.

Voorblad atelier GB

Iets meer tijd: ‘Krachtboom!’-atelier groepsbegeleiding

Het ‘Krachtboom!’-atelier voor groepsbegeleiding bestaat uit één atelier van maximum twee uur. In het atelier worden vier onderdelen van een boom verkend die symbool staan voor belangrijke levensaspecten, zoals bijvoorbeeld de stam waarbij krachten, waarden en normen. Het bevat richtvragen en tools die helpen bij het reflecteren, faciliteert groepsgesprekken en ondersteunt professionals om de focus op positieve levenservaringen of second stories te leggen, zonder de negatieve ervaringen uit de weg te gaan.

Voorblad traject GB

Veel tijd: ‘Krachtboom!’-traject groepsbegeleiding

Het ‘Krachtboom!’-traject voor groepsbegeleiding bestaat uit vier ateliers van drie uur. Elk atelier gaat dieper in op een onderdeel van een boom dat symbool staat voor een belangrijk levensaspect, zoals bijvoorbeeld de blaadjes in de kruin die verwijzen naar betekenisvolle anderen of de stam die waarden en normen symboliseert. Het bevat richtvragen, werkvormen en tools die helpen bij het reflecteren, faciliteert groepsgesprekken en ondersteunt professionals om de focus op positieve levenservaringen of second stories te leggen, zonder de negatieve ervaringen uit de weg te gaan.

Extra bijlagen

Bijlage A: voorbeelden van uitgewerkte krachtbomen

Bijlage A

In deze bijlage vind je ter inspiratie en voorbeeld foto’s van krachtbomen die door deelnemers tijdens de testing van ‘Krachtboom!’ zijn gemaakt.

Bijlage B: sjablonen van bomen

Bijlage B

Hebben jouw deelnemers onvoldoende inspiratie om een schets van hun eigen ‘Krachtboom!’ te tekenen? Dan helpen de sjablonen in deze bijlage je op weg.

Bijlage C: overzicht richtvragen

Bijlage C

In deze bijlage vind je een overzicht van de richtvragen die ondersteunen bij het uitwerken van ‘Krachtboom!’.