De Preventiepeiling: kies je setting en neem deel

Je kan momenteel deelnemen aan de Preventiepeiling:
- bij ondernemingen
- bij Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)
- in het basisonderwijs
- in het secundair onderwijs
- bij de kinderopvang van baby's en peuters
- bij lokale dienstencentra
- bij lokale besturen
- bij ouderenzorgvoorzieningen (WZC en GAW)
- bij jeugdhulporganisaties

Klik hieronder op de deelnamelink.

Preventiepeiling basisonderwijs

Basisonderwijs

Preventiepeiling secundair onderwijs

Secundair onderwijs

Preventiepeiling ondernemingen

Ondernemingen

Preventiepeiling kinderopvang babys en kleuters

Kinderopvang van baby's en peuters

Preventiepeiling kinderopvang schoolgaande kinderen

Kinderopvang van schoolgaande kinderen

Preventiepeiling lokale dienstencentra

Lokale dienstencentra

Preventiepeiling jeugdhulp

Jeugdhulp

Preventiepeiling lokale besturen

Steden en gemeenten

Preventiepeiling ouderenzorg

Ouderenzorg (WZC en GAW)

Beeld VPH 10 klein

Voorzieningen voor personen met een handicap

Preventiepeiling CA Ws

Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)