De impact van corona op het project procesbegeleiding

Het project procesbegeleiding is vanwege corona niet gelopen zoals we hadden gehoop. Plannen vielen in het water. Woonzorgcentra hadden andere uitdagingen die hun prioritaire aandacht vroegen waardoor de procesbegeleiding op een laag pitje kwam te staan en trajecten on hold werden gezet.

Een hart onder de riem voor onze woonzorgcentra!

Ter ondersteuning van de woonzorgcentra maakten de procesbegeleiders een filmpje om hen in deze moeilijke tijden een hart onder de riem te steken.

Richtlijnen omwille van het Coronavirus die van toepassing zijn op het project procesbegeleiding voor preventie in woonzorgcentra:

Aan de woonzorgcentra die nog niet zijn ingeschreven en/of nog niet gestart zijn met het traject procesbegeleiding:

Ondanks corona kan er nog steeds worden ingeschreven voor het project. De procesbegeleider zal contact met het WZC opnemen en bekijken wanneer en hoe jullie het traject wensen op te starten. Dit kan door het traject te starten wanneer de Coronacrisis is gaan liggen of via teleconferencing/videocall. Ook infosessies en vormingen kunnen georganiseerd worden via teleconferencing/videocall.

Aan de woonzorgcentra die reeds zijn ingeschreven en gestart met het traject procesbegeleiding:

Deze woonzorgcentra ontvingen een mail met richtlijnen over hoe het project verder kan lopen.

Onze richtlijnen zijn gebaseerd op de richtlijnen vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Wijzigingen qua richtlijnen zijn altijd mogelijk. Updates zullen steeds verstuurd worden.

Ventileren en verluchten in jouw woonzorgcentrum

Het risico op besmetting met COVID-19 verkleint door te ventileren en verluchten. De infectieuze microdruppels in de binnenlucht worden daardoor naar buiten afgevoerd. Hoe zorg je in jouw woonzorgcentrum voor een betere ventilatie en verluchting? Lees meer over deze maatregelen en het ondersteuningsaanbod op de website: Ventileren en Verluchten tegen COVID-19 in je woonzorgcentrum – Zorg en Gezondheid.