Procesbegeleiding voor preventie in woonzorgcentra

Richtlijnen omwille van het Coronavirus die van toepassing zijn op het project procesbegeleiding voor preventie in woonzorgcentra:

Aan de woonzorgcentra die nog niet zijn ingeschreven en/of nog niet gestart zijn met het traject procesbegeleiding:

  1. Wat met de inschrijvingen om mee te doen met het project?

    Ondanks het Coronavirus kan er nog steeds worden ingeschreven voor het project. De procesbegeleider zal contact met het WZC opnemen en bekijken wanneer en hoe jullie het traject wensen op te starten. Dit kan door het traject te starten wanneer de Coronacrisis is gaan liggen of via teleconferencing/videocall. Ook infosessies en vormingen kunnen georganiseerd worden via teleconferencing/videocall.
  2. Wat met de timing om te kunnen starten met het traject?

    Afhankelijk van de beschikbaarheid van procesbegeleiders en de regio kan er geen zekerheid geboden worden over de timing wanneer het traject procesbegeleiding kan gestart worden.

Aan de woonzorgcentra die reeds zijn ingeschreven en gestart met het traject procesbegeleiding:

  • Deze woonzorgcentra ontvingen een mail met richtlijnen over hoe het project verder kan lopen.

Onze richtlijnen zijn gebaseerd op de richtlijnen vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Wijzigingen qua richtlijnen zijn altijd mogelijk. Updates zullen steeds verstuurd worden.

Ventileren en verluchten tegen COVID-19 in je woonzorgcentrum

Het risico op besmetting met COVID-19 verkleint door te ventileren en verluchten. De infectieuze microdruppels in de binnenlucht worden daardoor naar buiten afgevoerd. Hoe zorg je in jouw woonzorgcentrum voor een betere ventilatie en verluchting? Lees meer over deze maatregelen en het ondersteuningsaanbod op de website: Ventileren en Verluchten tegen COVID-19 in je woonzorgcentrum – Zorg en Gezondheid.

Een project voor woonzorgcentra

Het project procesbegeleiding voor preventie binnen woonzorgcentra wil tegemoetkomen aan de motivatie van de WZC om de lichamelijke en geestelijke gezondheid van bewoners te bevorderen, de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden en om de kennis over gezondheidsthema’s te verhogen en er ook expliciet aandacht aan te besteden. Het project kadert in de nieuwe preventieve gezondheidsdoelstelling ‘Gezonder leven’.

De Vlaamse overheid stelt procesbegeleiders ter beschikking om WZC hierin te ondersteunen. Het project zet in op val- en fractuurpreventie, ondervoeding, preventieve mondgezondheid en psychofarmaca. De procesbegeleider werkt op maat van het WZC. Met begrip voor de dagelijkse realiteit en met oog op de visie van het WZC. Geen inspecteur, maar iemand die het proces mee opvolgt. Een inhoudelijk expert over het thema die nieuwe inzichten, tips, tools en instrumenten aanreikt om het WZC te ondersteunen bij een succesvolle implementatie van het thema. Hiervoor kreeg de procesbegeleider een intensieve opleiding.

Er werd een draaiboek per thema ontwikkeld als houvast voor de procesbegeleider en het woonzorgcentrum. Het draaiboek bestaat uit 7 stappen voor het implementeren van een kwaliteitsvol beleid.

Dit project loopt tot 31 december 2023. Woonzorgcentra kunnen zich inschrijven tot en met 31 december 2021. Procesbegeleidingen die gestart zijn of starten in 2021 kunnen afgewerkt worden tot ten laatste 31 december 2023. Indien je inschrijving als WZC is goedgekeurd, garanderen we dat het traject kan beëindigd worden mits dit binnen de 65 contacturen valt.

GENIET VAN DIT AANTREKKELIJK AANBOD EN DOE MEE.

Achter de schermen van het project

Stuurgroep

Om dit project in goede banen te leiden is er een stuurgroep opgericht die maandelijks samenkomt. Het resultaat van deze vergaderingen zijn afspraken die vastgelegd zijn in een ministerieel besluit.

Samenwerking

Dit project is een samenwerking tussen het Agentschap Zorg en Gezondheid, de partnerorganisatie voor alcohol, drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen, de partnerorganisatie voor val- en fractuurpreventie, de partnerorganisatie preventieve mondgezondheid, de partnerorganisatie voeding, beweging, sedentair gedrag en ondervoeding, de Vlaamse Logo’s en de koepels Zorgnet-Icuro, VVSG & VLOZO.

Bij wie kan je terecht voor vragen?

Voor algemene vragen over het project kan je terecht bij kathleen.decuyper@gezondleven.be

Partners Procesbegeleiding Zorg