Procesbegeleiding voor preventie in woonzorgcentra

Een project voor woonzorgcentra

Het project procesbegeleiding voor preventie binnen woonzorgcentra wil tegemoetkomen aan de motivatie van de WZC om de lichamelijke en geestelijke gezondheid van bewoners te bevorderen, de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden en om de kennis over gezondheidsthema’s te verhogen en er ook expliciet aandacht aan te besteden. Het project kadert in de nieuwe preventieve gezondheidsdoelstelling ‘Gezonder leven’. 

De Vlaamse overheid stelt procesbegeleiders ter beschikking om WZC hierin te ondersteunen. Het project zet in op val- en fractuurpreventie, ondervoeding, preventieve mondzorg en psychofarmaca. De procesbegeleider werkt op maat van het WZC. Met begrip voor de dagelijkse realiteit en met oog op de visie van het WZC. Geen inspecteur, maar iemand die het proces mee opvolgt. Een inhoudelijk expert over het thema die nieuwe inzichten, tips, tools en instrumenten aanreikt om het WZC te ondersteunen bij een succesvolle implementatie van het thema. Hiervoor kreeg de procesbegeleider een intensieve opleiding. 

Er werd een draaiboek per thema ontwikkeld als houvast voor de procesbegeleider en het woonzorgcentrum. Het draaiboek bestaat uit 7 stappen voor het implementeren van een kwaliteitsvol beleid. 

GENIET VAN DIT AANTREKKELIJK AANBOD EN DOE MEE.

Bekijk hier de draaiboeken per thema:

Achter de schermen van het project

Stuurgroep 

Om dit project in goede banen te leiden is er een stuurgroep opgericht die maandelijks samenkomt. Het resultaat van deze vergaderingen zijn afspraken die vastgelegd zijn in een ministerieel besluit.  

Samenwerking 

Dit project is een samenwerking tussen het Agentschap Zorg en Gezondheid, de partnerorganisatie voor alcohol, drugs, psychoactieve medicatie en andere verslavingen, de partnerorganisatie voor val- en fractuurpreventie, de partnerorganisatie preventieve mondzorg, de partnerorganisatie voeding, beweging, sedentair gedrag en ondervoeding, de Vlaamse Logo’s en de koepels Zorgnet-Icuro, VVSG & VLOZO.  

Bij wie kan je terecht voor vragen? 

Voor algemene vragen over het project kan je terecht bij kathleen.decuyper@gezondleven.be

Partners Procesbegeleiding Zorg