Procesbegeleiding voor preventie in woonzorgcentra

Heb je als woonzorgcentrum interesse bij de begeleiding van een procesbegeleider vul dan de aanvraag in. Je kiest voor 1 thema, en leest de algemene en thema specifieke voorwaarden voor dit thema grondig door. In de aanvraag mag je ook een tweede thema opgeven indien je dit wenst. 

We hanteren het principe van ‘first in, first serve’, maar bij een grote toevloed aan aanvragen voor een bepaald thema of regio, moeten we rekening houden met de beschikbare procesbegeleiders en ondersteuningscapaciteiten van de partnerorganisatie. 

Je kan kiezen om de procesbegeleiding te laten starten in het voorjaar 2019, najaar 2019 of voorjaar 2020. De start in het voorjaar 2019 is momenteel onder voorbehoud voor diegene die nu inschrijven.

Een project voor woonzorgcentra

Het project procesbegeleiding voor preventie binnen woonzorgcentra wil tegemoetkomen aan de motivatie van de WZC om de lichamelijke en geestelijke gezondheid van bewoners te bevorderen, de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden en om de kennis over gezondheidsthema’s te verhogen en er ook expliciet aandacht aan te besteden. Het project kadert in de nieuwe preventieve gezondheidsdoelstelling ‘Gezonder leven’. 

De Vlaamse overheid stelt procesbegeleiders ter beschikking om WZC hierin te ondersteunen. In een eerste fase zet het project in op val- en fractuurpreventie, ondervoeding, preventieve mondzorg en psychofarmaca. De procesbegeleider werkt op maat van het WZC. Met begrip voor de dagelijkse realiteit en met oog op de visie van het WZC. Geen inspecteur, maar iemand die het proces mee opvolgt. Een inhoudelijk expert over het thema die nieuwe inzichten, tips, tools en instrumenten aanreikt om het WZC te ondersteunen bij een succesvolle implementatie van het thema. Hiervoor kreeg de procesbegeleider een intensieve opleiding. 

Er werd een draaiboek per thema ontwikkeld als houvast voor de procesbegeleider en het woonzorgcentrum. Het draaiboek bestaat uit 7 stappen voor het implementeren van een kwaliteitsvol beleid. Je mag ervan uitgaan dat de procesbegeleidingen officieel van start zullen gaan in het voorjaar van 2019. De aanvraag om in aanmerking te komen voor een procesbegeleider kan je doen vanaf 26 november 2018.

Waarom zou mijn woonzorgcentra deelnemen?

  • Het WZC krijgt gedurende minimum 2 jaar gratis ondersteuning van een procesbegeleider. Het traject neemt maximum 65 contacturen per WZC in beslag. Bijkomende contacturen kunnen op vraag, maar zijn volledig ten laste van het WZC.
  • Het is een investering die ten goede komt aan het welzijn en de gezondheid van de bewoners.
  • De kwaliteit van de hulpverlening vergroot en bewoners en personeel worden deskundiger over de thema’s.
  • Het WZC staat er niet alleen voor, er zijn voldoende contactmomenten met de procesbegeleider voorzien.

Zelf als procesbegeleider aan de slag?

De partnerorganisaties zijn nog op zoek naar procesbegeleiders voor volgende thema's:

Lees ook de deelnamevoorwaarden voor thema ondervoeding en mondzorg.

Achter de schermen van het project

Stuurgroep 

Om dit project in goede banen te leiden werd er een stuurgroep opgericht die sinds januari maandelijks samenkomt. Het resultaat van deze vergaderingen zijn afspraken die vastgelegd zijn in een ministerieel besluit.  

Samenwerking 

Dit project is een samenwerking tussen het Agentschap Zorg en Gezondheid, de partnerorganisatie voor alcohol, drugs, psychoactieve medicatie en andere verslavingen, de partnerorganisatie voor val- en fractuurpreventie, de partnerorganisatie preventieve mondzorg, de partnerorganisatie voeding, beweging, sedentair gedrag en ondervoeding, de Vlaamse Logo’s en de koepels Zorgnet-Icuro, VVSG & VLOZO.  

Wat als je geen procesbegeleider wenst, maar toch een beleid wil implementeren in de organisatie?

Binnenkort zullen de draaiboeken van de 4 thema’s hier online gezet worden. Dit stelt een voorziening in staat om zelf een kwaliteitsvol beleid te implementeren. 

Bij wie kan je terecht voor vragen? 

Voor algemene vragen over het project kan je terecht bij stien.vandierendonck@gezondleven.be

Partners Procesbegeleiding Zorg