Procesbegeleiding voor preventie in woonzorgcentra

Heb je als woonzorgcentrum interesse bij de begeleiding van een procesbegeleider vul dan de aanvraag in. Je kiest voor 1 thema, en leest de algemene en thema specifieke voorwaarden voor dit thema grondig door. In de aanvraag mag je ook een tweede thema opgeven indien je dit wenst.  
Momenteel hebben er 211 voorzieningen zich ingeschreven voor het project procesbegeleiding voor preventie in woonzorgcentra. Het is niet meer mogelijk om in te schrijven voor het voorjaar 2019.  

Voor het najaar 2019 zijn er per thema afzonderlijke afspraken wat betreft inschrijvingsmogelijkheden

  • Valpreventie: ligt je WZC in de provincie Limburg en Vlaams Brabant? Dan kan je nog inschrijven voor een opstart in het najaar 2019. Ligt je WZC in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen of Antwerpen? Dan kan je nog inschrijven, maar dan kom je op een wachtlijst terecht 
  • Ondervoeding: ligt je WZC in de provincie Limburg, Vlaams-Brabant of Oost-Vlaanderen? Dan kan je nog inschrijven voor een opstart in het najaar 2019. Ligt je WZC in West-Vlaanderen of Antwerpen? Dan kan je nog inschrijven, maar dan kom je op een wachtlijst terecht 
  • Psychofarmaca: Voorzieningen uit alle provincies die inschrijven komen op een wachtlijst terecht 
  • Mondzorg: Voorzieningen uit alle provincies die inschrijven komen op een wachtlijst terecht 

Wat gebeurt er als je WZC op de wachtlijst terechtkomt?  

De wachtlijst wil zeggen dat we niet met zekerheid kunnen zeggen dat je voorziening nog kan starten in het najaar 2019. 

Dat hangt af van de beschikbare procesbegeleiders of van voorzieningen die een aanpassing wensen met betrekking tot hun inschrijving. De partnerorganisatie van het gekozen thema zal de voorziening wel tijdig op de hoogte brengen. 

Inschrijvingen voor opstart in het voorjaar 2020 zijn voor alle thema’s nog mogelijk. 

Een project voor woonzorgcentra

Het project procesbegeleiding voor preventie binnen woonzorgcentra wil tegemoetkomen aan de motivatie van de WZC om de lichamelijke en geestelijke gezondheid van bewoners te bevorderen, de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden en om de kennis over gezondheidsthema’s te verhogen en er ook expliciet aandacht aan te besteden. Het project kadert in de nieuwe preventieve gezondheidsdoelstelling ‘Gezonder leven’. 

De Vlaamse overheid stelt procesbegeleiders ter beschikking om WZC hierin te ondersteunen. Het project zet in op val- en fractuurpreventie, ondervoeding, preventieve mondzorg en psychofarmaca. De procesbegeleider werkt op maat van het WZC. Met begrip voor de dagelijkse realiteit en met oog op de visie van het WZC. Geen inspecteur, maar iemand die het proces mee opvolgt. Een inhoudelijk expert over het thema die nieuwe inzichten, tips, tools en instrumenten aanreikt om het WZC te ondersteunen bij een succesvolle implementatie van het thema. Hiervoor kreeg de procesbegeleider een intensieve opleiding. 

Er werd een draaiboek per thema ontwikkeld als houvast voor de procesbegeleider en het woonzorgcentrum. Het draaiboek bestaat uit 7 stappen voor het implementeren van een kwaliteitsvol beleid. 

GENIET VAN DIT AANTREKKELIJK AANBOD EN DOE MEE.

Waarom zou mijn woonzorgcentra deelnemen? 

  • Het WZC krijgt gedurende minimum 2 jaar gratis ondersteuning van een procesbegeleider. Het traject neemt maximum 65 contacturen per WZC in beslag. Bijkomende contacturen kunnen op vraag, maar zijn volledig ten laste van het WZC. 
  • Het is een investering die ten goede komt aan het welzijn en de gezondheid van de bewoners. 
  • De kwaliteit van de hulpverlening vergroot en bewoners en personeel worden deskundiger over de thema’s. 
  • Het WZC staat er niet alleen voor, er zijn voldoende contactmomenten met de procesbegeleider voorzien. 

Zelf als procesbegeleider aan de slag? 

De partnerorganisaties zijn nog op zoek naar procesbegeleiders voor volgende thema's: 

Lees ook de deelnamevoorwaarden voor thema ondervoeding en mondzorg. 

Achter de schermen van het project

Stuurgroep 

Om dit project in goede banen te leiden is er een stuurgroep opgericht die maandelijks samenkomt. Het resultaat van deze vergaderingen zijn afspraken die vastgelegd zijn in een ministerieel besluit.  

Samenwerking 

Dit project is een samenwerking tussen het Agentschap Zorg en Gezondheid, de partnerorganisatie voor alcohol, drugs, psychoactieve medicatie en andere verslavingen, de partnerorganisatie voor val- en fractuurpreventie, de partnerorganisatie preventieve mondzorg, de partnerorganisatie voeding, beweging, sedentair gedrag en ondervoeding, de Vlaamse Logo’s en de koepels Zorgnet-Icuro, VVSG & VLOZO.  

Wat als je geen procesbegeleider wenst, maar toch een beleid wil implementeren in de organisatie? 

Wil je zelf al eens een kijkje nemen hoe je een kwaliteitsvol beleid kan implementeren in de voorziening? Bekijk hier de draaiboeken per thema: 

Bij wie kan je terecht voor vragen? 

Voor algemene vragen over het project kan je terecht bij kathleen.decuyper@gezondleven.be

Partners Procesbegeleiding Zorg