Elke seconde valt wereldwijd een 65-plusser, elke 11 seconden wordt een 65-plusser opgenomen op spoed ten gevolge van een val en elke 19 minuten overlijdt een 65-plusser ten gevolge van een val. In woonzorgcentra is vallen een omvangrijk probleem. Ongeveer 30 tot 70 procent van de ouderen valt jaarlijks, waarvan 15 tot 40 procent meerdere keren per jaar valt. Het risico neemt toe bij bewoners met cognitieve stoornissen.

Valincidenten in woonzorgcentra hebben vaak ernstige gevolgen, zoals kneuzingen of breuken. Binnen 12 maanden na een val met heupfractuur sterft 35 procent van de 50-plussers. Dit toegenomen sterfterisico blijft tot 10 à 15 jaar na de heupfractuur bestaan. Valincidenten hebben niet enkel fysieke, maar ook psychologische gevolgen, zoals sociale isolatie, depressie en valangst. Al deze gevolgen gaan gepaard met een toename in kosten. Het hoge aantal en de ernstige gevolgen van vallen benadrukken bijgevolg de hoge nood om actief aan valpreventie te werken.

Een systematische implementatie van effectieve val- en fractuurpreventiemaatregelen (kortweg: valpreventiemaatregelen) is van cruciaal belang. Implementatie van deze valpreventiemaatregelen in de praktijk verloopt echter vaak moeizaam.

Het implementatieplan voor val– en fractuurpreventie in Vlaamse woonzorgcentra

Het draaiboek ‘implementatieplan voor val- en fractuurpreventie in Vlaamse woonzorgcentra’ is gebaseerd op de praktijkrichtlijn voor valpreventie in woonzorgcentra en ondersteunt jouw organisatie om stapsgewijs aan de slag te gaan. Doorheen zeven stappen zal je aan de hand van concrete acties en tools een valpreventiebeleid ontwikkelen, implementeren en verankeren op maat van jouw woonzorgcentrum.

Meer weten?

Voor meer informatie over het draaiboek of het thema val – en fractuurpreventie neem  contact op met het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen via expertisecentrum@valpreventie.be , T: 016/32 00 51