De risico's van roken voor de vruchtbaarheid

Roken verlaagt de vruchtbaarheid van mannen en van vrouwen. Wie graag een kind wilt, stopt dus best met roken. Een vrouw die rookt verkleint haar kans om zwanger te worden. Een man die rookt riskeert erectieproblemen en brengt de kwaliteit van zijn zaadcellen in gevaar.

Het is nooit te laat om te stoppen, ook niet als een vrouw of man al jaren rookt. Bepaalde vruchtbaarheidsrisico’s door roken zijn zelfs omkeerbaar.

Tijdig stoppen – voor de zwangerschap – beschermt de gezondheid van de baby, nu en in de toekomst . Als een man ophoudt, zorgt hij ervoor dat zijn zwangere partner straks gespaard blijft van tabaksrook. Het is ook makkelijker om samen te stoppen en dat vol te houden.

Hieronder lees je meer over de verschillende risico’s van roken en meeroken (passief roken) voor de vruchtbaarheid. Het weergegeven risico is steeds dat van vrouwen of mannen die (mee)roken in vergelijking met vrouwen of mannen die niet (mee)roken.

Risico’s voor de vrouwelijke vruchtbaarheid

De vrouw rookt.De vrouw rookt niet, haar partner wel.
vertraagde bevruchtingna 6 maanden is er een 23% hoger risico om nog niet zwanger te zijn, na 12 maanden wordt dat 54%na 6 maanden is er een 17% hoger risico om nog niet zwanger te zijn
negatieve invloed op hoeveelheid en kwaliteit eicellenversnelde afname eicelvoorraad en verminderde kwaliteit eicellen/
verstoring werking van de voortplantingsorganenschade aan eierstokweefsel en/of follikelvocht, verstoorde werking eileider,
vertraging innesteling eicel in baarmoeder
vroege start van de menopauzegemiddeld 1 tot 4 jaar vroeger,
dubbel zoveel risico op menopauze voor 45ste levensjaar
/

Risico’s voor de mannelijke vruchtbaarheid

De man rookt.De man rookt niet, zijn partner wel.
negatieve invloed op hoeveelheid en kwaliteit zaadcellen

13 tot 17% hoger risico op minder zaadcellen,

lager aandeel actieve zaadcellen en hoger aandeel misvormde zaadcellen
10% hoger risico
beschadiging DNA van zaadcellenhoger risico/
erectieproblemen51% hoger risicohoger risico bij chronische blootstelling aan passief roken

Meer weten over deze risico’s?

Bekijk de factsheet hieronder. Die geeft je ook meer informatie over hoe omkeerbaar de risico’s zijn en hoe ze beperkt worden door te stoppen met (mee)roken.