Stoppen met roken verengen tot een individuele keuze of verantwoordelijkheid van een zwangere vrouw is te kort door de bocht. Rookstop wordt namelijk steeds gestimuleerd of verhinderd in een bepaalde context. Ook het beleid heeft daarop een grote impact. Onderstaande artikels maken dit duidelijk.

Rookvrije wetgeving zorgt voor een betere gezondheid van (ongeboren) kinderen

Een systematische analyse op basis van data van meer dan 25 miljoen geboorten en ruim 2 miljoen ziekenhuisopnamen van kinderen toont aan dat de invoering van door de WHO geadviseerde rookvrije wetgeving bevorderlijk is voor de gezondheid van (ongeboren) kinderen. Die zorgt namelijk voor een afname met 4% van vroeggeboorten, een afname met 10% van ziekenhuisopnamen voor astma-aanvallen en een afname met 18% van ziekenhuisopnamen voor lagere luchtweginfecties. Door dergelijke maatregelen die het gebruik van tabak ontmoedigen, worden kinderen minder blootgesteld aan tabaksrook in openbare ruimten. En ook het roken en meeroken tijdens de zwangerschap nemen duidelijk af. Daarnaast maken steeds meer mensen hun eigen huis rookvrij na invoering van rookvrije wetgeving.

Financiële beloningen blijken doeltreffend voor rookstop bij zwangere vrouwen

Een recent onderzoek bij 460 zwangere vrouwen uit Frankrijk bestudeerde de impact van financiële beloningen op rookstop bij zwangere vrouwen. In het onderzoek kregen alle vrouwen gedragsmatige begeleiding gedurende 6 zwangerschapsconsulten en € 20 per consult. De helft van de vrouwen kreeg daarbovenop ook een financiële beloning voor het effectief stoppen met roken. Deze beloning was progressief: hoe langer een zwangere vrouw gestopt was, hoe hoger haar beloning (tot maximaal € 520). De vrouwen die beloond werden voor hun rookstop bleken de rookstop langer vol te houden (16% van hen bleef rookvrij vs. 7% uit de groep die enkel beloond werd voor de aanwezigheid op consulten). Daarnaast hadden kinderen van deze vrouwen ook significant minder negatieve gezondheidsuitkomsten na de geboorte (2% vs. 9%). Eerder bleek reeds uit een Cochrane dat financiële beloningen een effectieve interventie kunnen zijn om meer rokende zwangere vrouwen te helpen stoppen.

Met Rookvrije Start willen we het Vlaamse beleid bewust maken en beïnvloeden m.b.t. stoppen met roken en rookvrij blijven van (aanstaande) ouders.