Negatieve attitudes van zorgverleners ten opzichte van roken en vrouwen die roken tijdens de zwangerschap kunnen ervoor zorgen dat deze vrouwen zich gestigmatiseerd voelen. Dat is nefast voor hun relatie met zorgprofessionals en hun eventuele rookstopproces. Zwangere vrouwen die roken en zich gestigmatiseerd voelen, vertonen namelijk meer zorgmijdend gedrag. Of ze voelen zich niet veilig bij en vertrouwd door zorgprofessionals. Uit vrees om beoordeeld te worden onderraporteren of verzwijgen ze ook vaker hun effectieve rookgedrag. Daarnaast kunnen negatieve attitudes vanuit het zorgcircuit verder hun gevoelens van schaamte en schuld met betrekking tot roken versterken.

Wil je leren hoe je op een niet-stigmatiserende manier rookstop tijdens de zwangerschap kan bespreken? Neem dan deel aan de e-learning Rookvrije Start in de Gezond Leven Academie.

Wil je meer lezen over stigma bij zwangere vrouwen die roken? Dan zijn volgende wetenschappelijke artikels zeker aan te raden:

In dit onderzoek werden 10 zwangere rokende vrouwen uit Wales bevraagd naar de reacties die zij ervaren op hun rookgedrag vanuit hun sociale netwerk en het zorgcircuit. Voor veel van de geïnterviewde vrouwen leidde roken tijdens de zwangerschap tot negatieve opmerkingen van hun partners. Verder voelden de vrouwen zich ongemakkelijk en veroordeeld wanneer ze in het openbaar rookten. Daardoor gingen ze steeds vaker uitsluitend thuis roken en soms verborgen voor hun partner. Dat leek hen meer aanvaardbaar, omdat het niet gepaard ging met negatieve reacties. Ook vanuit het zorgcircuit ervaarden ze negatieve reacties op hun rookgedrag en voelden ze zich veroordeeld omdat ze rookten. Daardoor waren de vrouwen minder geneigd om advies en steun te zoeken bij zorgprofessionals.

Deze studie omschrijft hoe het stigma rond roken en zwangerschap zich vertaalt binnen de Franse bevolking. Labels zoals onverantwoordelijk, egoïstisch en onbedachtzaam werden vaak gelinkt aan zwangere vrouwen die roken. Ook werden ze vaak omschreven als ‘slechte moeders’. Niet-rokers bleken overigens sterkere negatieve attitudes te hebben dan rokers of ex-rokers. Opmerkelijk was dat weinig respondenten een link legden met de sterke tabaksverslaving, maar roken eerder percipieerden als een persoonlijke en soms rationele levenskeuze.

Op 17 juni spraken we over dit thema op Les Rencontres de Santé publique France.
De presentatie kan hier bekeken worden.