Met Snack & Chill zet je in op verschillende sleutelcompetenties

Alle leerlingen op school:

 • Sleutelcompetentie lichamelijke en geestelijke gezondheid
  Met Snack & Chill draag je bij aan het opbouwen, onderhouden en versterken van een gezonde levensstijl op het vlak van voeding.
 • Sleutelcompetentie duurzaamheid
  In Snack & Chill is aandacht voor duurzaamheid: seizoensgebonden fruit en groenten, herbruikbaar servies of duurzaam wegwerpservies, overschotten recycleren in een smoothie, gebruik van drinkbussen ...

Leerlingen die Snack & Chill organiseren:

 • Sleutelcompetentie sociaal-relationele competenties
  Leerlingen leren samenwerken en communiceren tijdens de uitwerking en organisatie van Snack & Chill. Leerlingen leren communiceren en afspraken maken met de leverancier. 
 • Sleutelcompetentie wiskunde – natuurwetenschappen – technologie – STEM
  Bv. hoeveelheden van fruit en groenten berekenen.
 • Sleutelcompetentie financieel-economische competenties
  Bv. inschatting maken van hoeveel fruit en groenten er geconsumeerd zal worden, berekenen hoeveel dit zal kosten in de winkel, berekenen voor hoeveel het verkocht moet worden in de schoolbar om geen verlies te hebben.  
 • Sleutelcompetentie leercompetenties, met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken.
  Voor de realisatie van Snack & Chill zullen leerlingen brainstormen over hoe ze Snack & Chill willen vormgeven. Ze moeten nagaan wat haalbaar is op school. Ideeën worden omgezet in concrete acties. Een planning wordt opgesteld: wie gaat om fruit, wie verkoopt fruit in welke week, wie snijdt het fruit. Acties moeten geëvalueerd worden, en oplossingen moeten bedacht worden wanneer het niet loopt zoals gewenst. Samenwerking is een belangrijke factor in dit proces.
 • Sleutelcompetentie zelfbewustzijn
  Snack & Chill is een project waarbij leerlingen uitgedaagd worden om zelf initiatief te nemen, bv. ze moeten zelf  bedenken hoe de schoolbar er zal uitzien.
 • Sleutelcompetentie ondernemingszin
  Snack & Chill gaat over initiatief nemen, en over het omzetten van ideeën in daden door creativiteit en projectbeheer.