In vier sessies naar een veerkrachtiger team

De methodiek Team(Veer)Kracht bestaat uit vier sessies van telkens drie uur. Het hele team doet eraan mee, ook de directe leidinggevende. Deelnemende teams bestaan maximaal uit 15 leden. Grotere teams worden onderverdeeld in subteams. Een externe coach begeleidt de sessies.

De vier sessies spitsen toe op andere thema’s maar hebben toch iets gemeenschappelijks: ze reiken handvatten aan, creëren bewustzijn en helpen teams om kennis en vaardigheden te verwerven die hen veerkrachtiger zullen maken. Elke sessie is een bouwsteen van teamveerkracht.

Sessie 1: veerkracht en teamkracht

Deze sessie onderzoekt de veerkracht op teamniveau, o.a. aan de hand van een vragenlijst. De focus ligt hier op hoe positief teamleden staan t.o.v. hun eigen kunnen, en t.o.v. de vaardigheden van hun collega’s en de capaciteit van het team. We kijken waar de sterktes zitten van het team en hoe we die optimaal kunnen benutten.

Sessie 2: bouwstenen van teamveerkracht

Communicatie en motivatie. Dat zijn twee centrale pijlers van teamveerkracht. Deze sessie gaat hier uitgebreid op in. Aan de hand van enkele oefeningen leer je hoe je waardering of feedback kan overbrengen, hoe je hulp vraagt en aanbiedt, hoe je je eigen grenzen en die van je team aangeeft.

Om de motivatie te zoeken, kijken we om welke redenen iemand zijn job heeft gekozen, waarom hij of zij het (niet) graag doet en we onderzoeken in welke mate de individuele waarden van een teamlid overeenstemt met die van zijn werk. We hebben het ook over het omgaan met ‘morele stress’. Dat is de stress die o.a. zorgverleners en onderwijzers ervaren omdat ze niet kunnen handelen volgens de waarden van hun beroep.

Sessie 3: duurzame doelen

In deze sessie formuleren we samen een gemeenschappelijk doel en gemeenschappelijk visie. Ook zoeken we concrete acties die zullen helpen om die doelen te bereiken. En we stellen een actieplan op. Deze sessie spitst niet zozeer toe op de taken van het team, maar focust wel op hoe de teamveerkracht beschermd en gestimuleerd kan worden. Niet voor eventjes, maar voor lang. Op een gestructureerde manier dus.

Sessie 4: boostersessie

Een stand van zaken, die organiseren we na enkele maanden. Tijdens de boostersessie blikken we uitgebreid terug op wat veranderd is sinds de laatste sessie en nu. We bekijken het actieplan en bespreken welke concrete stappen al werden gezet. En we trekken er lessen uit.

Zijn er stukken die het team nog niet helemaal onder de knie heeft, vergat of niet kon toepassen, dan komen we daar tijdens de boostersessie graag op terug.