De Team(Veer)Kracht-methodiek is – zoals de naam het zelf natuurlijk ook zegt – specifiek gericht tot teams. We definiëren een team als een groep mensen die van elkaar afhangen om een bepaalde taak uit te voeren. Ze zien zichzelf als één geheel. En zo worden ze ook door anderen gezien. Een team is dus meer dan de som van losse individuen.

Een team is een groep mensen. Maar het is méér dan dat, want:

  • Teams hebben een gemeenschappelijk, collectief streefdoel dat alle leden nastreven.
  • Teams hebben gemeenschappelijke normen, waarden en belangen.
  • Teamleden zijn betrokken bij hun doel en bij elkaar. Ze zien zichzelf als lid van hun team.
  • Er is een duidelijke verdeling van rollen en verantwoordelijkheden, zowel de individuele als gemeenschappelijke.
  • Er is frequente interactie en er zijn duidelijke werkafspraken en procedures.

Teams die willen deelnemen aan de sessie van Team(Veer)Kracht moeten beantwoorden aan de kenmerken hierboven.