Zet een stap verder dan de geldende wetgeving door regels en afspraken op te nemen in je arbeidsreglement. Duidelijke regels over roken zijn een aanrader.

Maak afspraken met je eigen medewerkers, maar ook met externen zoals bezoekers en leveranciers. De afspraken voor je medewerkers én je bezoekers en leveranciers kan je maken in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW), of met de syndicale of personeelsafgevaardigden.

Duidelijke afspraken en regels met de medewerkers

Bekijk zeker het wettelijke kader voor roken op het werk. Geef je beleid vorm met duidelijke regels en afspraken. Waar mag er gerookt worden? Wanneer mag er gerookt worden? Wat als je vooral bij klanten werkt? En voor wie gelden de afspraken? Dat zijn belangrijke vragen in het beleid. Zo kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om heel het terrein rookvrij te maken. Of een rookzone te voorzien waar je alleen tijdens de middagpauze mag roken. 
Spreek ook een procedure af bij overtredingen. De regels kan je opnemen in je huishoudelijk reglement. Sancties bij overtredingen komen in het arbeidsreglement. 

Het is belangrijk dat iedereen op de hoogte is van de geldende afspraken en regels. Licht je rookstopbeleid toe aan de medewerkers (waar en wanneer mag er gerookt worden?). Breng het jaarlijks als agendapunt op een staf- of personeelsvergadering. En breng nieuwe medewerkers tijdens het onthaalmoment op de hoogte van het rookbeleid en het rookstopaanbod. 

Budget voor een rookbeleid

Heb je geen of weinig budget? Gebruik dan je creativiteit. Werk samen met buurbedrijven (of met de gemeente) die ook groepscursussen ‘stoppen met roken’ aanbieden.
Heb je meer budget? Dan kan je de groepscursussen of rookstopmedicatie geheel of gedeeltelijk terugbetalen. Ook de Vlaamse overheid biedt een terugbetaling aan. Meer info vind je in dit draaiboek. 

Je kan een infosessie en groepscursus eenmalig aanbieden of opnemen in je vaste (jaarlijkse) opleidingsaanbod.

Afspraken met externe bezoekers of leveranciers

Heb ook oog voor externen en leveranciers. Meld aan bezoekers wat de geldende afspraken binnen de onderneming zijn. Neem in het contract met vaste leveranciers of externe consultants op dat ze zich moeten houden aan het geldende rookbeleid. Stipuleer ook duidelijk de procedure als ze het beleid niet naleven.

Wettelijk kader

De wet van 22 december 2009 bepaalt dat alle medewerkers recht hebben op een rookvrije werkplek. Jij moet als werkgever dat recht waarborgen. Roken (inclusief e-sigaret) is verboden in de werkruimten, kantoren en sociale voorzieningen. Het rookverbod is volledig en geldt ook voor stagiaires of medewerkers die over een individuele werkruimte beschikken.

Een bedrijfswagen is ook een werkplaats waar niet gerookt mag worden. Het rookverbod geldt tijdens de werktijd voor wagens (auto’s, busjes, vrachtwagens …) waarin meerdere mensen samen rijden, maar in principe ook voor individueel toegewezen bedrijfswagens.

Mag je dan nergens meer roken? Nee. Behalve in een rookkamer of rooklokaal. En die zijn aan een strikte reglementering gebonden. Ga een stap verder dan de huidige wetgeving en werk een rookbeleid uit.