Iedereen weet dat roken ongezond is. Toch rookt ongeveer 22 procent van de Vlamingen. Een cijfer dat in sommige sectoren zelfs oploopt tot 40 procent. Maar wist je dat de meeste rokers willen stoppen? De professionele context kan hen daarbij ondersteunen. Een medewerker spendeert veel tijd op zijn werk en met de collega’s. Met de juiste aanpak kan jij je medewerkers dus helpen om te stoppen. Een initiatief dat iedereen zal appreciëren én goed is voor het imago van je onderneming.

De voordelen van een rookbeleid voor je onderneming

Je hebt er als onderneming alle belang bij om je medewerkers met een rookbeleid te stimuleren om te stoppen met roken. Medewerkers die roken, kosten je onderneming tijd en geld, en vergroten de kans op conflicten met niet-rokende medewerkers. Bovendien creëer je met een rookbeleid een win-winsituatie. Want zo’n beleid heeft ook voordelen voor je medewerkers.

Wat is een rookbeleid op het werk?

Een succesvol rookbeleid is een mix van acties die een samenhangend geheel vormen. Signalisatie aanbrengen, een infosessie ‘stoppen met roken’ organiseren, of je medewerkers laten deelnemen aan een groepscursus rookstop is een goed begin. Maar als de fysieke en sociale omgeving niet op elkaar afgestemd zijn, of als er geen duidelijke regels en afspraken zijn, zal je je doel niet bereiken. 

Op weg naar een rookbeleid op het werk

De opmaak en implementatie van een rookbeleid doe je het best gestructureerd en stapsgewijs. Het zevenstappenplan ondersteunt je daarbij.

Succesfactoren voor een rookbeleid op het werk

Elke onderneming heeft zijn eigenheid en specifieke context. Dat betekent dat een rookbeleid niet te kopiëren is. Toch zijn er een aantal succesfactoren die de kans op succes vergroten. Hou deze succesfactoren tijdens elke stap van je stappenplan in het achterhoofd.