Het is niet de bedoeling dat het gezondheidsbeleid van je lokaal bestuur een eiland is. Het moet juist geïntegreerd zijn in de volledige werking van de verschillende beleidsdomeinen.

Zorg daarom dat alle doelstellingen en acties die te maken hebben met gezondheid opgenomen worden in de meerjarenplanning van jouw lokaal bestuur. Als je alle stappen zorgvuldig doorlopen hebt, zou dat trouwens al het geval moeten zijn.