Organiseert jouw gemeente weleens een gezond ontbijt voor haar inwoners? Vindt er zelfs een heuse gezondheidsbeurs plaats? Fantastisch! Maar dat is nog niet voldoende om te spreken van een gezondheidsbeleid. Er is niks mis met eenmalige, losse gezondheidsacties, maar om effect te hebben op de lange termijn, denk je best aan het grotere plaatje

Door een samenhangende boodschap uit te zenden rond verschillende gezondheidsthema’s kom je pas écht binnen bij je inwoners. Met een gezondheidsbeleid ijvert een Gezonde Gemeente voor gelijke gezondheidskansen voor iedereen en een op-en-top gezonde leefomgeving.

Verschillende instrumenten: Wat gebruik je wanneer en hoe?

De gezondheidsmatrix, de groeimeter, het model voor netwerkanalyse… zijn allemaal instrumenten die je helpen bij het uittekenen van een meer systematisch preventief gezondheidsbeleid. Alle instrumenten zijn zo opgesteld dat je met wat oefening er zelf mee aan de slag kan. Maar voor een maximaal rendement raden wij aan toch aan te kloppen bij het Logo van je regio. Zij helpen je graag bij het gebruik van deze instrumenten en bij het omzetten van de conclusies naar concrete lokale beleidsaanbevelingen. Veel succes. 

Het stappenplan

Het stappenplan geeft je een houvast om stap voor stap te bouwen aan een gezondheidsbeleid.  

De groeimeter

De groeimeter gebruik je om je eigen bestuur te evalueren en bij te sturen. 

De gezondheidsmatrix

De gezondheidsmatrix zet je in om het beleid concreet te maken, wanneer je de gezondheidsacties uitdenkt.

Het model voor netwerkanalyse

Geen integraal beleid zonder een divers lokaal en bovenlokaal netwerk. Breng met dit model en de bijhorende reflectievragen je netwerk in kaart om het vervolgens groter en sterker te maken. 

Drie modellen voor stakeholdersmapping

Met deze modellen breng je in kaart wie in je gemeente potentiële medestanders of tegenstanders zijn en hoe je hiermee best omgaat. Gebruik het model dat jij makkelijkst vindt. 

De matrix voor integraal beleid

Hoe motiveer je andere beleidsdomeinen om ook hun steentje bij te dragen aan het lokaal preventief gezondheidsbeleid? Met deze matrix wordt dit net iets makkelijker. Gebruik dit model samen met de inspiratiegidsen voor integraal beleid.

Het keuze-afwegingssjabloon

Dit model helpt je pro’s en contra’s van verschillende beleidsopties of actievoorstellen aan de oppervlakte te brengen. Zo maak je meer zorgvuldige en bewuste keuzes en anticipeer je op mogelijk negatieve neveneffecten.

Het afwegingskader voor de keuze van lokale partners

Wanneer een kandidaat-partner aanklopt, krijg je met de vragen uit dit afwegingskader een meer volledig beeld van die kandidaat-partner om zo de juiste allianties aan te gaan.

Zet jij ook in op een gezondheidsbeleid voor je personeel?