Partnerorganisaties gezondheid

Ben je op zoek naar educatief materiaal, een vorming, …? Neem dan zeker een kijkje op de website van de verschillende partnerorganisaties:

  • Het Vlaams Instituut Gezond Leven biedt materialen aan rond de thema’s voeding, beweging, sedentair gedrag, tabak, geestelijke gezondheid en gezondheid&milieu (oa binnenmilieu), maar heeft daarnaast ook een thema-overschrijdende werking.
  • De Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (VAD)  biedt materialen aan rond de thema’s alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. 
  • Sensoa biedt dan weer materialen aan rond seksuele gezondheid.

MOEV

Bij MOEV  kan je terecht voor ondersteuning bij de uitbouw van het bewegingsbeleid op jouw school. MOEV heeft in zijn beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid een expliciete opdracht naar het ondersteunen van scholen in de uitbouw van een bewegingsbeleid, geplaatst binnen de bredere gezondheidswerking van scholen. Naast MOEV heeft ook Sport Vlaanderen een aanbod naar scholen.

Logo

Ben je op zoek naar materialen? Klop dan zeker ook eens aan bij het Logo in jouw buurt.

De logo’s staan namelijk in voor de disseminatie van methodieken, projecten en materialen van de partnerorganisaties. Denk bv. aan Oog voor Lekkers en de Wedstrijd Rookvrije Klassen. Daarnaast organiseren de logo’s ook vaak overlegmomenten met scholen en/of CLB’s.

Mutualiteiten

Ook de verschillende mutualiteiten dragen hun steentje bij aan het gezondheidsbeleid van de scholen. Zo bieden ze ook educatieve materialen rond verschillende gezondheidsthema’s aan.

Centra voor Geestelijke gezondheid en preventiewerkers

Op zoek naar ondersteuning in de uitbouw van een middelenbeleid en/of een beleid suïcidepreventie? Klop dan zeker eens aan bij het CGG of een preventiewerker in de buurt.

Milieuzorg op school

Binnen het gezondheidsbeleid zijn zeker ook linken te maken met het MOS-beleid op school. Meer info over milieuzorg op school vind je op www.milieuzorgopschool.be

Vlaamse Stichting Verkeerskunde

Wil je werken rond verkeersveiligheid? Neem dan een kijkje op de website van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Zij ondersteunen scholen rond het thema verkeersveiligheid, een thema dat een duidelijke link heeft met de gezondheidswerking van scholen.

Rode Kruis Vlaanderen

Het Rode Kruis is op veel domeinen actief. Hun aanbod van lesmateriaal en ondersteuning voor lesgevers is dan ook erg uitgebreid. Ze hebben lespakketten over eerste hulp, over het traject dat gedoneerd bloed aflegt, over noodhulp bij rampen en natuurgeweld, enzovoort. Daarnaast hebben ze ook een leuk en educatief spel voor scholen die graag een uitdaging aangaan. Meer lezen.

Gemeente

Gemeentes zetten meer en meer in op de ondersteuning van het gezondheidsbeleid in scholen. Neem dus ook eens contact op met de gemeente om te horen of zij initiatieven nemen om scholen te ondersteunen. Vaak gaat het over het organiseren van sportactiviteiten of het leveren van logistieke steun (bv. subsidies, ter beschikking stellen van infrastructuur).