Pedagogische begeleiding (PBD)

De PBD ondersteunt scholen bij de uitbouw van het gezondheidsbeleid, als onderdeel van het beleid op leerlingenbegeleiding.

De PBD neemt hierin een makelaarsfunctie op. Dit wil zeggen dat ze jouw school ofwel zelf ondersteunt of je zal doorverwijzen naar andere relevante partners.

Aarzel dus niet om contact op te nemen met de PBD contactpersoon van jouw school/vak.

Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Op vlak van schoolondersteuning  gezondheidsbeleid heeft het CLB enkel een signaalfunctie.

Het CLB beschikt over relevante cijfergegevens om jouw school een zicht te geven op de specifieke kenmerken en noden van de leerlingen. Met deze info kan je aan de slag om keuzes te maken binnen het gezondheidsbeleid op jouw school.

Aarzel dus niet om contact op te nemen met de CLB contactpersoon van jouw school.  

Samenwerking tussen school, CLB en PBD aangewezen

De verschillende invalshoeken van CLB en PBD hebben raakvlakken en kunnen elkaar sterk beïnvloeden. Voor de schoolondersteuning en –begeleiding van het gezondheidsbeleid in scholen is een systematische samenwerking tussen schoolteam, CLB-medewerkers en pedagogisch begeleiders aangewezen.