Voelt een kind zich goed, dan is dat duidelijk te zien. Op vele manieren toont het dat het gelukkig is. Kinderen die zich goed voelen die:

 • hebben plezier en levenslust
 • genieten
 • komen moeilijke momenten snel te boven
 • glunderen en (glim)lachen
 • babbelen spontaan, zijn aanspreekbaar en hebben contacten met anderen
 • geven een ontspannen indruk
 • zijn zelfzeker en assertief

In de kinderopvang staat het welbevinden van elk kind centraal. Het is belangrijk dat de kinderen goed in hun vel zitten, zodat ook hun motivatie en ontwikkeling een boost krijgen.

MeMoQ van Kind en Gezin is een belangrijk instrument om het welbevinden in de hele kinderopvang te meten, monitoren en te bevorderen.

Werken rond talenten of positieve emoties, het inrichten van een gezellige ruimte waar de kinderen tot rust kunnen komen … Het zijn enkele inspirerende ideeën om het mentaal welbevinden van de kinderen te versterken. Maar is er nog veel meer mogelijk:

 • Binnen thema voeding (kinderen en eten) en beweging (actief toezicht) wordt er alvast rekening gehouden met het mentaal welbevinden van de kinderen.
 • Informeer de kinderen over mentaal welbevinden en veerkracht via activiteiten (bv. verhalen over emoties, ‘neen’ en ‘ja’ zeggen, en vriendschap; het aanleren van liedjes over emoties zoals ‘Blij Bang Boos Bedroefd’ van kapitein Winokio, knutselactiviteiten rond emoties …). 
 • Geef de kinderen inspraak bij verschillende aspecten van het kinderopvanggebeuren (bv. de inrichting van een rustige ruimte of snoezelruimte, de keuze van activiteiten of speelgoed …). Betrek hen bij je werking.
 • Organiseer activiteiten waarin kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen of tonen (bv. creatieve activiteiten, bewegingsactiviteiten). 
 • Organiseer activiteiten waarbij kinderen kunnen ontspannen en rusten (bv. kinderyoga, babymassage). 
 • Voorzie maatregelen op maat om kinderen met bijzondere noden (bv. kinderen met lichamelijke of geestelijke  problemen …) zo goed mogelijk te laten participeren in het kinderopvanggebeuren. 
 • Voorzie regels en/of afspraken met de kinderen en/of ouders rond (het bevorderen van) het mentaal welbevinden bij baby’s en peuters, bv. afspraken rond het geven van positieve feedback, afspraken over het omgaan met elkaar …
 • Voorzie afspraken voor het signaleren van kinderen met bijzondere noden op het vlak van mentaal welbevinden en mentale gezondheid (bv. huilbaby’s, kinderen met gedragsproblemen …).