Lukt het met de nieuwe afspraken? Evalueer het resultaat, maar ook het proces ernaartoe, en stuur eventueel bij. Er zijn verschillende manieren om te evalueren. Doe dat bijvoorbeeld aan de hand van een fiets:

Daarbij stel je de volgende vragen:

 • Kilometerteller: Is de doelstelling gehaald?
 • Trappers: Wat zijn de redenen daarvoor? Zijn mensen voldoende geïnformeerd en zijn de afspraken duidelijk genoeg? Was het draagvlak groot genoeg bij alle betrokken personen?
 • Dynamo: Wat was de motor? Wie was de drijvende kracht? Bv. de aanvoerder, werkgroep, iemand van het bestuur …
 • Remmen: Wat kon beter? Wat remde af?
 • Bagagedrager: Was iedereen mee? Hielden mensen zich aan de afspraak? Is de handhaving goed gelopen?
 • Licht: Waar wil je nog een licht over laten schijnen of wat wil je nog verder onderzoeken? Was er voldoende communicatie en consequente opvolging?
 • Wielen: Waar rij je naartoe? Wat is de volgende stap naar gezond eten in de sportclub? Welke lessen neem je mee?
 • Stuur: Hoe kan je bijsturen? Welke aanpassingen zijn er nodig?

Hoe evalueren?

Je kan de informatie op verschillende manieren verzamelen.

 • Praat met een aantal ouders, trainers en leden, bijvoorbeeld tijdens de pauze van activiteiten, in de kantine of op de tribune.
 • Praat met personen die niet deelnamen. Vraag hen niet alleen waarom ze niet meededen, maar ook wat zij een goed idee zouden vinden.
 • Bespreek de actie op een overleg met de trainers, vrijwilligers ...
 • Zorg dat er anoniem feedback gegeven kan worden. Bv. via een soort brievenbus die je in de club plaatst en waar iedereen een papier met feedback kan insteken.