Een gezond voedingsaanbod installeren en promoten in je club, daar wordt iedereen beter van. Sporters gaan gezonder eten, en als club versterk je je imago en geef je het goede voorbeeld. En er zijn nóg voordelen. Wie zal niet staan popelen om bij jullie te sporten?

Voordelen van een gezond voedingsaanbod in de sportclub:

1. Het is goed voor het imago van je sportclub. Een sportclub die een beleid rond gezond eten hanteert, straalt professionaliteit uit en toont dat ze de gezondheid van haar leden belangrijk vindt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat clubs die aan gezondheidspromotie doen, over het algemeen meer leden hebben.

2. Door gezond eten aan te bieden, draag je je steentje bij aan de maatschappij. Want ongezonde eetgewoontes en de mogelijke gevolgen ervan op langere termijn zijn een maatschappelijk probleem.

  • Kinderen, jongeren en volwassenen die gezonder eten hebben een gezonder gebit en gewicht.
  • Ze hebben ook een hogere weerstand, waardoor ze minder vaak ziek zijn.
  • Verder hebben ze minder kans op het ontwikkelen van overgewicht.
  • Hoe gezonder kinderen en jongeren eten en bewegen, hoe gezonder ze opgroeien en hoe minder kans ze lopen om later last te krijgen van chronische aandoeningen zoals overgewicht, hart- en vaatziekten, diabetes, osteoporose en sommige vormen van kanker.

3. Gezond eten en goede sportprestaties gaan hand in hand. Zelfs bij recreatief sporten heeft gezond eten een positief effect op de fysieke gezondheid en sportprestaties.

4. Door gezondere snacks en drankjes aan te bieden geef je je leden en bezoekers de keuzemogelijkheid om iets gezonder te eten of drinken. Op dit moment worden er vooral ongezonde snacks en dranken aangeboden, waardoor er geen of een beperkte gezonde keuze is.

5. Als je gezond eet, heeft dat een positief effect op je welbevinden. Niet alleen de fysieke gezondheid en sportprestaties zijn belangrijk, maar ook het mentaal welbevinden is belangrijk om je goed te voelen.

  • Kinderen, jongeren en volwassenen die er gezonde eetgewoonten op nahouden zijn beter gezind, voelen zich beter in hun vel en slapen beter.
  • Door doordacht om te gaan met gesprekken over eten en gewicht werken sportclubs rechtstreeks aan een stimulerende en groeibevorderende omgeving waarin sporters het beste van zichzelf kunnen geven.

6. Het geeft een (extra) gemeenschappelijk doel dat de leden, ouders, trainers en het bestuur dichter bij elkaar brengt. Het toont dat de club echt betrokken is. Die kan nieuw leven in de club blazen. Bijvoorbeeld ouders die zich als vrijwilliger aanbieden omdat zij achter het idee van gezond eten staan.

7. Het creëert een positieve cultuur binnen de sportclub. Na een goede training of wedstrijd samen in de kantine iets lekkers en gezonds eten bevordert het team- en clubgevoel.

8. Als sportclub kan je het goede voorbeeld geven. Kinderen zullen door sociale norm of invloed de gewoontes van hun teamgenoten of trainer overnemen. Zo kunnen goede gewoontes gestimuleerd worden.

9. Je kan als sportclub in het nieuwe beleid rond gezond eten ook rekening houden met duurzaamheid en afvalbeperking. Zo vang je 2 vliegen in één klap.

10. Het creëert een beter (sport)klimaat. Je werkt niet alleen preventief naar het voorkomen van blessures, maar ook naar het gebruik van alcohol en het aanmoedigen van rookvrije terreinen. Met een beleid rond eten maak je het plaatje van een gezond sportklimaat compleet.

Niet élke sportclub staat te springen voor een beleid rond gezond eten. Dit zijn veel gehoorde bezwaren:

“Onze verkoop in de kantine is een belangrijke bron van inkomsten voor de club. Als we gratis water aanbieden of ongezonde snacks verminderen, dan zal dat voor minder inkomsten zorgen.”

In Vlaanderen zijn de opbrengsten van de kantine een belangrijke bron van inkomsten en afhankelijk van de grootte van de sportclub. Gemiddeld is dit 9% van de totale inkomsten van de sportclub. Dikwijls heerst er angst voor inkomstenverlies wanneer het aanbod in de kantine aangepast zou worden. Een vierde van de sportclubs heeft al minder kantine-inkomsten sinds de economische terugval van enkele jaren geleden. Uit onderzoek in Nederland blijkt dat clubs die aan de slag gaan met een gezonder aanbod de eerste 3 maanden gemiddeld een omzetverlies ervaren. De exacte oorzaak daarvan is onduidelijk. Mogelijk komt dit door een verkeerde inschatting van de aankopen: te weinig of te veel aangekocht. Nadien herstellen de inkomsten zich en bereiken ze weer het vroegere niveau.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat kantines met een gezond aanbod tot 10% meer omzet hebben in vergelijking met kantines met een minder gezond aanbod. Het is belangrijk om te starten met kleine aanpassingen, te evalueren en stap voor stap het gezonde aanbod uit te breiden. En wees gerust: gezond eten kan ook centen opleveren.

“We brengen kinderen, jongeren en volwassenen toch al aan het sporten in hun vrije tijd. Mag een frisdrank en zakje chips achteraf dan ook al niet meer?”

Het is niet de bedoeling om ongezonde snacks en drankjes volledig te bannen uit de sportclub. Maar we moeten wel bewust zijn van het feit dat we in onze maatschappij overal verleid worden door ongezonde voeding. Veel mensen vinden het moeilijk om continu aan die verleidingen te weerstaan. Vaak wordt zondigen met een ongezonde drank en snack gecompenseerd met sport. Daarom is het interessant om in de sportclub een omgeving te creëren die de gezonde keuze extra makkelijk maakt. Bijvoorbeeld door (leiding)water te voorzien tijdens de sportactiviteiten, door na de training/wedstrijd met de groep een stuk fruit te eten … De minder gezonde keuze moet niet verdwijnen. Maar je kan de gezondere keuze wel op verschillende manieren stimuleren.

“We hebben als club al zoveel taken en we hebben nu al een tekort aan vrijwilligers. Nu ook nog gaan werken aan gezond eten in de club kan er niet meer bij.”

Het overgrote deel van de clubmedewerkers zijn vrijwilligers. Hun inzet is cruciaal voor de werking van de sportclub en dit zowel wat betreft het aanbieden van sportactiviteiten als de organisatie van tal van nevenactiviteiten. Weet je dat werken aan een gezond leefklimaat iedereen vooruithelpt, vrijwilligers én leden? Goed zorgen voor je lichaam is een thema dat bij sportclubs hoort. Werken rond gezond eten hoeft niet per se veel meer werk te zijn. Het stappenplan biedt verschillende mogelijkheden aan waarmee je je beleid langzaam maar zeker kan aanpassen. Soms is een aanpassing ook niet meer werk dan voorheen. En je kan met kleine stappen beginnen. Werken rond gezond eten kan trouwens ook nieuwe vrijwilligers aantrekken, zoals enthousiaste ouders die zich vroeger minder aangesproken voelden.

“Het lijkt voor ons niet realistisch/haalbaar.”

Nieuw leven in de sportclub blazen lijkt niet simpel en vraagt inzet en een frisse blik. Sommige sportclubs hebben het gevoel daar niet de kennis en mankracht voor te hebben. Daarom maakten we dit stappenplan. Zo kan iedere club stap voor stap op haar eigen manier naar een gezondere sportclub evolueren. Dit stappenplan bevat heel eenvoudige acties tot echte uitdagingen. Voor elk wat wils dus.