Tijd voor actie! Door middel van het actieplan weet iedereen wat hij/zij wanneer moet doen. Grijp er regelmatig naar terug en gebruik het gecreëerde draagvlak om succesvol te implementeren.

Communiceer naar alle betrokkenen in de voorziening (werknemers, bewoners, familie …) over de acties die je zal uitvoeren.