Ben je op zoek naar financiële middelen of voel je koudwatervrees bij een aanvraagformulier? Deze webpagina maakt je wegwijs in enkele financieringsmogelijkheden.

Wellicht heb je het ook al meegemaakt: je hebt een goed idee, maar je organisatie beschikt niet over de nodige financiële middelen om het idee uit te werken of te ondersteunen. Passeert de geknipte subsidieoproep: dien je aanvraag in en waag je kans! Er is geen handleiding, we geven wel enkele tips.

Wat schrijf je?

Denk je de geschikte subsidiemogelijkheden in kaart te hebben? Elke oproep heeft z’n eigen jury en criteria. Het komt er dus op aan elke specifieke oproep te leren kennen. Enkele tips:

 1. Sommige oproepen combineren hun algemene bekendmaking met infosessies voor alle geïnteresseerden. Daar naartoe gaan kan lonen. Door zelf verduidelijkende vragen te stellen over de inhoudelijke kwaliteitscriteria, krijg je inzicht in de kern van de oproep. Het contact met andere geïnteresseerden, kan je zicht geven in de andere gegadigden en jullie complementariteit.
 2. Bekijk wie er voorheen de prijs, subsidie … kreeg. Je kan meer opzoeken of hen persoonlijk contacteren om meer info. Niet met als doel om te copy pasten of vertalen wat zij deden, maar om inzicht te krijgen in de selectie. Het verleden zegt natuurlijk niet alles: juryleden, insteek, criteria … kunnen deze keer verschillen.
 3. Is er een lijst met goede praktijken vanuit de subsidiegever? Dan kan je nagaan welke combinatie van sterktes hierin aan bod komen: partners, werkvormen, doelgroep … Dat geeft inzicht in wat de subsidiegever als kwaliteitsvol en inspirerend ervaart.

Kreeg je goed nieuws? Fantastisch. Wij staan ook nu weer klaar om jullie te ondersteunen. Neem gerust contact met ons op.

Het mag niet altijd baten. Soms raakt je aanvraag er niet door. Blijf niet bij de pakken zitten, lees de feedback die je krijgt (of waar je naar vraagt) grondig. Goede juryleden kunnen terugkoppelen en aangeven hoe zij jouw dossier beoordeelden.

Waar dien je in?

Jullie kunnen altijd meer middelen gebruiken. We proberen een overzicht te maken van een aantal interessante mogelijkheden gefocust op kinderen, jongeren en gezondheid. Sommige subsidiemogelijkheden komen jaarlijks terug, anderen zijn éénmalig. Je kan je ook abonneren op de nieuwsbrieven van de subsidiërende instanties waar we naar doorverwijzen.

Over-hoop - Koning Boudewijnstichting

De Warmste Week - Koning Boudewijnstichting

Kindergeluk

Cera

 • Regionale projecten over armoedebestrijding en sociale inclusie, kunst en cultuur, land en tuinbouw, coöperatief ondernemen, lokale initiatieven in het onderwijs en het jeugdwerk of zorg in de samenleving kunnen drie keer per jaar een aanvraagformulier indienen. De beslissing over het al dan niet steunen, wordt ook regionaal genomen door vertegenwoordigers van de Cera-vennoten. Jaarlijks krijgen zo’n 500 organisaties overal in het land de financiële duw in de rug om hun project te realiseren. De steun is gemiddeld 2000 euro.
 • Meer informatie over hoe je de subsidie kan aanvragen, de voorwaarden, het bedrag en de procedure

Projectoproep Fonds voor Voeding en Welzijn van de Federatie Voedingsindustrie - Koning Boudewijnstichting

Venture Philanthropy Fonds - Koning Boudewijnstichting

 • Het Venture Philanthropy Fonds steunt jaarlijks verenigingen of ondernemingen in de sociale economie die gevestigd zijn in België en die zich inzetten voor sociale inclusie in België. De steun neemt de vorm aan van het financieren van externe consultancy, investeringen en het inzetten van het netwerk van de Stichting.
 • De totale financiering, die gebeurt in de vorm van een gift, kan tot 80.000 euro gaan, waarvan min. 50% aan de externe cons ultancy dient besteed.
 • Meer informatie over hoe je de subsidie kan aanvragen, de voorwaarden, het bedrag en de procedure

Kinderarmoedefonds - Koning Boudewijnstichting

 • Innovatieve en langlopende projecten die de uitsluiting van kansarme kinderen (0-3jaar) en hun gezinnen tegengaan, kunnen gedurende minstens 3 jaar substantiële financiële ondersteuning krijgen. Het gaat om organisaties samenwerken voor en met kansarmen en die een meerwaarde of aanvulling bieden op de bestaande diensten en projecten.
 • De focus van deze projecten ligt op gezinnen met jonge kinderen (0 – 3 jaar). Zo wil het Kinderarmoedefonds die kinderen al bij de start van hun leven meer mogelijkheden bieden, hun ouders ondersteunen en de uitsluiting van deze gezinnen tegengaan.
 • Meer informatie over hoe je de subsidie kan aanvragen, de voorwaarden, het bedrag en de procedure

Fonds Celina Ramos - Koning Boudewijnstichting

 • Eenmalige steun van maximaal 3.000 € aan kleinschalige initiatieven die, in eigen land, een concrete verandering teweeg brengen. Het Fonds gaat permanent op zoek naar projecten die het verschil maken omdat ze gedragen zijn door enthousiaste personen en concreet zijn en liefst blijvend, iets veranderen aan de situatie van kwetsbare mensen in een economisch precaire situatie. Deze kwetsbaarheid treft verschillende domeinen van hun bestaat (huisvesting, werk, gezondheid, opleiding, vorming, cultuur, vrije tijd, vakantie enz.).
 • Meer informatie over hoe je de subsidie kan aanvragen, de voorwaarden, het bedrag en de procedure

Unlock your energy - Koning Boudewijnstichting

 • Voor een project – sportief, cultureel, sociaal, artistiek… – om de spirit er weer in te krijgen. Projecten van en voor jongeren van 15 tot 25 jaar kunnen 2.500 tot 10.000 euro steun krijgen, een project dat verder reikt dan het lokale niveau tot 20.000 euro. Belangrijk is of het project sociale banden smeedt, engagement en solidariteit versterkt en kwetsbare jongeren betrekt.
 • Waarschijnlijk wordt dit een jaarlijks terugkerende oproep.

Nike Funding Project - Koning Boudewijnstichting

 • Steun voor initiatieven die sport en/of bewegen inzetten om kinderen en jongeren uit hun isolement te halen en (nog) beter te integreren in de samenleving.
 • Het gaat over een concreet lokaal initiatief van een club of vereniging (vzw, ngo) in de provincie Antwerpen, Limburg of Vlaams-Brabant. Het initiatief streeft ernaar om kinderen en jongeren aan te zetten tot sporten, spelen of bewegen en (nog beter) te betrekken in de samenleving of hun welzijn te bevorderen. Zij ontvangen maximaal 6.000 euro.
 • Meer informatie over de voorwaarden, het bedrag en de procedure

Koningin Mathilde Fonds - Koning Boudewijnstichting

 • Het Koningin Mathildefonds wil jaarlijks jongeren uit diverse milieus de nodige ondersteuning bieden om zich samen te engageren, betrokken te zijn en oplossingen te zoeken voor een maatschappelijk vraagstuk dat zich afspeelt in hun nabije omgeving. Doel is om jongeren competenties te laten ontwikkelen die levenslang inzetbaar zijn, zoals teamspirit, creativiteit, doorzetting, verantwoordelijkheidszin, communicatie, planning en opvolging, strategie, evaluatie, partnerschappen, enz. Het gaat om projecten binnen diverse sectoren (welzijn, gezondheid, sport, cultuur, duurzaamheid, sociale cohesie, …), geleid ‘door jongeren voor jongeren’ waarbij het resultaat rechtstreeks de jongeren toekomt.
 • Het Koningin Mathildefonds biedt een professionele begeleiding aan, gespreid over 10 maanden, dat zich vertaalt in collectieve workshops en individuele coaching. Naast deze begeleiding ontvangen de geselecteerde projecten een financiële ondersteuning tussen € 3.000 en € 7.000.
 • Meer informatie over hoe je de subsidie kan aanvragen, de voorwaarden, het bedrag en de procedure

Prijs Fonds Lydia Chagoll - Koning Boudewijnstichting

 • De ‘Lydia Chagoll Prijs – Voor een glimlach van een kind’ wordt elk jaar uitgereikt aan een persoon, groep of vereniging, die inspanningen levert om het respect voor kinderen, ongeacht hun afkomst of nationaliteit, groter te maken. Kinderen of jongeren worden vanaf concept tot realisatie en evaluatie betrokken. De prijs, ter waarde van 7.500 euro, moet worden besteed aan de bekendmaking, verspreiding of verdere ontwikkeling van het initiatief.
 • Meer informatie over de prijs

Fonds Filson Steers Mariman - Koning Boudewijnstichting

 • Tweejaarlijkse prijs voor een persoon die zich al jaren intensief inzet voor de opvoeding van kinderen en jongeren. De Prijs bedraagt 60.000 euro.
 • De Prijs is de bekroning van een reeks inspanningen van iemand die zijn of haar (beroeps)leven wijdt aan de opvoeding van kinderen of jongeren en dit als een belangrijk levensdoel ziet. Het gaat om een structurele betrokkenheid voor jongeren tot en met 18 jaar.
 • Om de twee jaar wordt in het najaar een oproep voor kandidaten gelanceerd.
 • Meer over de prijs

Fonds Hugo Van Mierlo - Koning Boudewijnstichting

 • Het Fonds wil initiatieven ondersteunen die bijdragen tot de harmonieuze ontwikkeling van kinderen en jongeren dankzij de positieve inbreng van beide ouders. In het bijzonder zal het Fonds initiatieven selecteren die de kind-vader relatie vrijwaren en de opvoeding door de vader stimuleren met prioriteit aan kansarme bevolkingsgroepen. De oproep richt zich tot personen, groepen of verenigingen die vaders helpen en begeleiden in een, door omstandigheden, moeilijke omgang met hun kinderen. Ieder initiatief dat de doelstellingen onderschrijft komt in aanmerking voor de Prijs, of het nu gaat om een originele sensibiliseringscampagne of een concreet project op het terrein.
 • De Prijs Hugo Van Mierlo wordt om de 2 jaar uitgereikt en bedraagt 5.000 EUR. Bedoeling is dat de Prijs wordt besteed aan de verdere ontwikkeling of de bekendmaking van het bekroonde initiatief.
 • Meer informatie over de prijs

De Belgische kinderrechtenprijs

 • Een beloning voor structuren, verenigingen en personen die zich inzetten voor kinderrechten en om kinderen bewust te maken van hun eigen rechten. Het kinderrechtencommissariaat, Plan International België en Délégué général aux droits de l’enfant bieden zo een eerbetoon aan mensen en initiatieven die zich op een buitengewone manier inzetten voor de bevordering van de rechten van het kind, en dit alles door de reële participatie van jongeren. De jonge juryleden en prijsuitreiking tonen aan dat Belgische kinderen in staat zijn om te identificeren wie in onze samenleving hun rechten respecteert en vecht voor hun rechten.
 • Meer informatie over de prijs

Prijs van de jeugdhulp

 • Op de Dag van de Jeugdhulp 11 oktober wordt Prijs van de Jeugdhulp uitgereikt. Er is telkens een thema zoals participatie. Er is een publieksprijs (vb kunstproject op maat van de organisatie en met inspraak van jongeren) en juryprijs (€10.000).
 • Meer informatie over de prijs

Stichting P&V

 • De acties van de Stichting P&V richten zich in hoofdzaak op jongeren en op de strijd tegen elke vorm van uitsluiting. Ze stimuleren nieuwe vormen van solidariteit bij en met jongeren in heel België (Vlaanderen, Brussel en Wallonië), via activiteiten en participatieprojecten in het kader van actief burgerschap en sociale inclusie. Dat kan gaan over buitenschoolse begeleiding, toekomstverwachtingen, overgang naar arbeidsmarkt, jeugdwerkloosheid, taal ... Deze oproepen worden via de website verspreid.
 • Meer informatie over hoe je de subsidie kan aanvragen, de voorwaarden, het bedrag en de procedur

Stichting Koningin Paola

 • Permanente oproep voor projecten die concrete steun bieden aan jongeren die moeilijkheden hebben op het vlak van maatschappelijke integratie. De Stichting verleent financiële steun voor concrete projecten die zich richten op de vorming en integratie van maatschappelijk kwetsbare jongeren.
 • Het ingevulde formulier moet ten laatste anderhalve maand voor de datum van de raad van bestuur (4 keer per jaar) toekomen. Na een bezoek ter plaatse, wordt het dossier ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur door de verantwoordelijken maatschappelijke projecten van de Stichting.
 • Meer informatie over hoe je een formulier kan indienen, de voorwaarden, het bedrag en de procedure

United Fund for Belgium

 • Helpen kleine en middelgrote non-profit organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen, armoedebestrijding of ondersteuning van personen met een handicap, door het geven van financiële steun voor de realisatie van een materieel en concreet project. UFB kan ook vrijwilligers gratis (per dag) tot uw dienst stellen, afhankelijk van de vrijwilligersaanbiedingen die we ontvangen.
 • Meer informatie over hoe je aanvraag doen, de voorwaarden, het bedrag en de procedure

Kind en Samenleving

Overheden

 • In kader van het Vlaams Jeugd- en KinderrechtenbeleidsPlan is er een projectsubsidie voor jeugdwerk en jeugdhulp. Verder bouwend op de samenwerking tussen sportorganisaties en CANO, Maak Tijd Vrij en Maak Samen Tijd Vrij geeft deze subsidie maximum €40.000 per geselecteerd project. Zo willen we de drempels in vrije tijd voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp verkleinen. Werk je met meer complexe doelgroepen zoals NBMV, jongeren in GI, Roma jongeren. Er is extra aandacht om net deze groepen te bereiken.
 • De overheid selecteert experimentele projecten voor de jeugd of in de jeugdsector. Kandidaten dienen in met een project dat inspeelt op nieuwe behoeften bij de jeugd of nieuwe ontwikkelingen binnen de jeugdsector. De voorgestelde methodiek of inhoud is vernieuwend
 • De Federale armoedeprijs kan jaarlijks gewonnen worden. Het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zet in op lokale gezinscoaches, agressiebeheersing en zorgzame buurten. Natuur en Bos kan aangesproken worden over Natuur in je Buurt. En VIPA voor infrastructuurwerken. Ook Vlaams departement Jeugd beschikt over middelen die ze inzetten voor experimentele en innovatieve projecten.
 • Hoe groot of klein je gemeente ook is, het loont de moeite even te kijken of ze oproepen en aanvraagformulieren hebben ten voordele van jouw project. Neem hiervoor contact op met de bevoegde ambtenaar of neem een kijkje op de website van de provincie of de gemeente.

Streekfondsen

Serviceclubs

 • Een serviceclub is een club van mensen die door het opzetten van activiteiten geld bijeenbrengen (fundraising) en dat bijeengebrachte geld uitgeven aan goede doelen (fundspending).
 • Er zijn meerdere servicecluborganisaties in Belgie en in de wereld. Lions, Kiwanis, Rotary, Zonta, Marnixring … Neem contact op met lokale serviceclubs zodat je zicht hebt op de mogelijkheden om samen te werken.

Solidariteitsfondsen van bedrijven