Iedereen heeft recht op een gezond leven. Maar niet ieder(e) kind, jongere of jongvolwassene heeft daartoe dezelfde kansen. Als jeugdhulporganisatie kan je hier verandering in brengen door een gezondheidsbeleid op te stellen.

Zo’n beleid, dat je samen met alle betrokkenen vormgeeft, biedt ongelofelijk veel meerwaarde. Voor de gasten, hun context, de medewerkers én de samenleving.

Participatief ontstaan

Komen tot effectieve tools, kan enkel door voldoende af te toetsen en af te stemmen met organisaties en gasten die in die realiteit staan. Die dag in, dag uit werken met kinderen en jongeren in jeugdhulp. Die er begeleid worden, onderdak vinden …

We ontwikkelden Gezonde Gasten in samenwerking met Steunpunt Mens en Samenleving (SAM vzw) en Jongerenbegeleiding-Informant vzw, met de steun van de Vlaamse overheid. De methodiek werd samen met vzw De Waaiburg, vzw De Korf en vzw ’t Pasrel ontwikkeld. Via werkgroepen binnen elk van deze organisaties is uitgedacht hoe je aan een gezondheidsbeleid kan werken op maat van de doelgroep en de organisatiestructuur. Een grote dankjewel aan Mark, Karin, Kinza, Els, Anja, Reinilde, James, Ilse (’t Pasrel), Annemie, Walter, Linde, Lief, Ingrid, Annie, Anna (De Waaiburg) en Geert, Tom, Marie-Anne, Carine en Romien (De Korf).

Participatief verder gaan

Nadien werd de methodiek met behulp van andere organisaties geëvalueerd en aangepast. Verschillende jongerenopvangcentra en diensten werkten hier aan mee: Begeleid Zelfstandig Wonen van CAW’s, dagcentra of centra met een aanbod dagbegeleiding in groep uit de bijzondere jeugdzorg, Centra Integrale Gezinszorg, gemeenschapsinstellingen, Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning, INLOOP-teams, Steunpunt Expertisenetwerken, Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg, Multifunctionele Centra, en Onthaal-, Observatie- en Oriëntatiecentra. Waarvoor dank!

Dit hele proces werd ondersteund door een stuurgroep: Wederik De Meersman (SAM vzw), Annelies Mincke (Jongerenbegeleiding-Informant vzw), Bram Antheunis (Agentschap Opgroeien), Katrien Lauwereys (OTA Vlaams-Brabant en Brussel), Hugo Henneman (Logo Brussel), Erika Frans (Sensoa), Inge Baeten (VAD), Bruno Buytaert (Gezond Leven), Anneleen Allart (Gezond Leven).

Participeer jij ook mee?

Vond je deze informatie inspirerend? Heb jij misschien nog extra ideeën vanuit jouw praktijkervaring? Of kloppen bepaalde zaken echt niet volgens jou? Laat het ons weten! Zo kunnen we Gezonde Gasten nog bruikbaarder maken voor jouw collega’s en jullie gasten.

Alle aanvullende ideeën en bedenkingen mag je bezorgen aan Tine Vangroenweghe (Tine.Vangroenweghe@gezondleven.be; 0478 59 07 98), onze collega bij het Vlaams Instituut Gezond Leven die rond jeugdhulp werkt.