Ga goed van start door het huidige beleid van je dienstencentrum in kaart te brengen. Wat wordt al gedaan om een gezonde leefstijl van je bezoekers te bevorderen? De gezondheidsmatrix kan je hierbij helpen.

Ga goed van start door het huidige beleid van je dienstencentrum in kaart te brengen. Wat wordt al gedaan om de leefstijl van je bezoekers te bevorderen? Soms zijn er al initiatieven geweest of afspraken gemaakt rond bepaalde gezondheidsthema’s waarop je kan verder bouwen. Breng naast de huidige situatie ook de omgevingsmogelijkheden en de wensen en behoeften van medewerkers en leidinggevenden in kaart.

Breng het huidige beleid in kaart met de gezondheidsmatrix

Je start niet van nul. Het is belangrijk om te weten wat je al gerealiseerd hebt. Ieder lokaal dienstencentrum heeft al bepaalde regels en afspraken of onderneemt al eens een actie. Het is niet de bedoeling om dit overboord te gooien, maar om erop verder te bouwen.

Om zicht te krijgen op het huidige beleid maak je gebruik van de gezondheidsmatrix. Het invullen van de matrix zal inzicht geven in de sterke en zwakke punten van het huidige gezondheidsbeleid in het LDC, maar ook op de kansen en de bedreigingen. Aan de hand van de gezondheidsmatrix kan je in een oogopslag zien of je verschillende acties al een samenhangend beleid vormen, en op welke strategie of welk niveau er nog verbetering mogelijk is.

De gezondheidsmatrix is een beleidsinstrument, een kader om gezondheidsacties uit te werken. Het helpt bij het:

  • in kaart brengen van de beginsituatie;
  • ontdekken van eventuele hiaten voor een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid;
  • benoemen van nieuwe acties die noodzakelijk zijn voor een kwaliteitsvolle werking en samenhang.

Met de gezondheidsmatrix zet je in op een mix van strategieën (kolommen), namelijk educatie, omgevingsinterventies, afspraken & regels en zorg & begeleiding. Die strategieën pas je toe op verschillende niveaus: de bezoeker, de voorziening zelf, en de omgeving buiten de voorziening. Het gebruik van de vier strategieën op de verschillende niveaus (kolommen) verzekert een kwaliteitsvolle werking, duurzame resultaten en dus gezondheidswinst.

Vul met het team de matrix in per thema waarrond je wil werken. Baseer je op de ervaringen van de teamleden, maar haal ook informatie uit verslagen of casussen. Vraag eventueel input van medewerkers buiten het team, bijvoorbeeld tijdens de centrumraad. Het gaat erom concrete acties een plaats te geven in de matrix. Geef per onderdeel aan hoe tevreden jullie zijn over de invulling van dit deel in het lokaal dienstencentrum. Dit kan bijvoorbeeld met een kleurcode (rood-oranje-groen) of met smileys (🙁 😐 😊).

Na deze oefening zal de matrix wellicht nog een aantal cellen bevatten die niet volledig zijn ingevuld. Op basis daarvan kan de werkgroep nadenken over welke acties zouden kunnen gebeuren om die hiaten op te vullen.