Veel dienstencentra werken op één of andere manier rond gezondheid. Maar het blijft soms bij eenmalige activiteiten, korte projecten of tijdelijke werkgroepen. Nochtans werkt een uitgewerkt gezondheidsbeleid als onderdeel van een brede visie het best.
Daarom reiken we enkele handige tools aan om een sterk beleid op poten te zetten: de gezondheidsmatrix, het stappenplan en het spinnenweb met succesfactoren.

Wie gaat er aan de slag?

Het initiatief om werk te maken van een gezondheidsbeleid kan van eender wie komen. Maar laat het niet bij die ene persoon of dat ene groepje blijven. Je kan bijvoorbeeld werken met een werkgroep en inzetten op participatie. Betrokkenheid van vrijwilligers, bezoekers, preventiewerkers, … vergroot de kans op slagen. In stap 1 van het stappenplan vind je inspiratie over wie je kan betrekken bij de uitwerking.

Welke tools gebruik je wanneer?

Als lokaal dienstencentrum kan je gezondheidsbevordering integreren in de dagelijkse werking. Misschien organiseren jullie al af en toe een gezonde kookworkshop, nemen jullie deel aan de week van de valpreventie of hebben jullie al eens een heel jaar gewerkt rond mentaal welbevinden.

Stuk voor stuk mooie initiatieven, zet die vooral voort! Maar het is ook belangrijk om van die verschillende, losse activiteiten te evolueren naar een samenhangend preventief gezondheidsbeleid. Alleen zo zullen je acties effectief bijdragen aan de gezondheid van je bezoekers. Om je daarbij te helpen, reiken we enkele handige tools aan om een sterk beleid op poten te zetten!

Het stappenplan gebruik je doorheen het volledige proces naar een preventief gezondheidsbeleid. Het geeft het proces vorm en stimuleert een gestructureerde aanpak.

De gezondheidsmatrix gebruik je om de beginsituatie en de sterktes en zwaktes van jouw organisatie rond verschillende gezondheidsthema’s in kaart te brengen.

Hoe zorg je ervoor dat je gezondheidsbeleid aanslaat? Toets je beleid af aan de succesfactoren van het spinnenwebmodel!

Stappenplan 2

Stappenplan lokale dienstencentra

Gebruik het stappenplan om stap voor stap te evolueren van losse acties naar een samenhangend beleid.

Matrix 2

Gezondheidsmatrix lokale dienstencentra

De gezondheidsmatrix helpt je om tot een mix van acties te komen. Zo’n matrix brengt ook de sterktes en zwaktes van jouw organisatie visueel in kaart.

Spinnenweb 2

Hoe zorg je dat je gezondheidsbeleid aanslaat? Succesfactoren!

Een gezondheidsbeleid met meer kans op slagen? Dat kan je herkennen aan enkele succesfactoren.