Leefstijl én omgeving als focus

Wat beïnvloedt onze gezondheid? Welke rol spelen leefstijl en omgeving hierin? En hoe stimuleer je deze gedragsverandering? Ontdek het hier.

Hoe verklaar je gedrag: het Gedragswiel

Wil je een gezonde leefstijl bevorderen bij anderen? Het gedragswiel vat op een toegankelijke manier samen welke determinanten gezond en ongezond gedrag beïnvloeden.

Nudging

Nudges zijn subtiele duwtjes die, via kleine aanpassingen in de omgeving of in communicatie, ons gedrag richting gezonde keuzes kunnen sturen.

Engagerend communiceren

Communiceer je met de bedoeling om mensen tot gezond gedrag te stimuleren? Dan heb je er alle baat bij om boodschappen te formuleren die zo engagerend en overtuigend mogelijk zijn.

Het abc van de zelfdeterminatietheorie

Mensen bewegen tot gedragsverandering doe je door het juiste type motivatie, namelijk een autonome motivatie, los te maken bij de doelgroep.