Je kan het Gedragswiel voor verschillende doeleinden gebruiken: als onderbouw van een preventieve actie of methodiek, als tool binnen een gezondheidscoaching, als educatief model voor professionals (in opleiding), als hulpmiddel bij het bepleiten van gedragsinzichten binnen preventie … Kortom, hoe je het model gebruikt, hangt af van jouw specifieke rol binnen preventie.

Op deze pagina’s lees je meer over hoe je het Gedragswiel kan gebruiken en hoe Gezond Leven jou daarbij kan ondersteunen.

Gedrag verklaren

Gedrag verklaren

Via het Gedragswiel kan je makkelijker bepalen op welke gedragsdeterminanten je best inspeelt binnen een preventieve actie of methodiek.

Over gedragsveranderingen

Over gedrag(sverandering) communiceren en lesgeven

Het Gedragswiel is een geschikt model om studenten, professionals of beleidsmakers vertrouwd te maken met gedragsinzichten.

Wat kan Gezond Leven voor jou betekenen?

Vorming (op maat)

Het Gedragswiel is opgenomen binnen verschillende live vormingen en e-learnings in het vaste vormingsaanbod van Gezond Leven. Bekijk het actuele aanbod.

Liever een vorming, gastles of voorstelling op maat? Dat kan! Stuur een mailtje naar Gedragswiel@gezondleven.be.

Consultancy

Benieuwd hoe jouw organisatie aan de slag kan met het Gedragswiel? Nood aan ideeën of advies bij de ontwikkeling of implementatie van je methodiek? Of graag een second opinion over een gedragsanalyse?

Gezond Leven helpt je graag met een traject op maat.
Contacteer Gedragswiel@gezondleven.be voor meer informatie.

Enkele getuigenissen

“De afgelopen tien jaar is het wetenschappelijke inzicht gegroeid dat het risico op dementie significant verlaagd kan worden door een gezonde leefstijl op middelbare leeftijd. Een stimulans voor het Expertisecentrum Dementie om ook preventief te gaan werken. Met steun van het Vlaams Instituut Gezond Leven en hun Gedragswiel gingen we aan het plannen en zoeken, en daaruit ontstond onze SaniMemorix-campagne (2018-2019). Met succes: uit de nameting bleek 10% van de bevolking extra op de hoogte te zijn van de relatie tussen gezonde leefstijl en het risico op dementie. Een aanleiding om na te denken over andere toekomstige campagnes.”

Jan Steyaert, Expertisecentrum Dementie

Dankzij de constructieve samenwerking met Gezond Leven worden expertise in verband met diabetes(preventie) en expertise over algemene gezondheid en gedragsverandering in een succesvol eindproduct gecombineerd. Kant-en-klaar, zodat diëtisten er onmiddellijk mee aan de slag kunnen in de praktijk.”

Aurélie Lampaert, Diabetes Liga

Wil je als professional graag met deze inhoud in je bedrijf of praktijk aan de slag? Maar mis je nog de nodige handvaten? Neem dan gerust contact met ons op. Ons team van experten voorziet hierrond ondersteuning op maat, wetenschappelijk onderbouwd en tegelijkertijd toepasbaar in de praktijk.