Wat als … jullie je eigen ‘Komen Eten’ zouden organiseren? De jongeren koken elk om beurt voor de groep, ondersteund door een begeleider. Ze geven elkaar punten op ‘sfeer en gezelligheid’, ‘gezond’, en ‘lekker’ … Strak plan?

Wie deed het al?

TCK De Pitstop binnen OVBJ De Waaiburg in Geel. Toenmalig contactpersoon: begeleidster Annemie Heylen.

  Tot wat leidt het?

  • Gezellige, leuke groepsmomenten en dus: een goede/betere groepssfeer.
  • Enthousiaste jongeren die niet zelf moeten koken (behalve die ene keer dan).
  • Ander contact tussen begeleiding en kinderen/jongeren.
  • Jongeren die zichzelf uitdagen en eens ‘anders dan anders’ koken.
  • De positieve attitude tegenover gezond koken wordt gestimuleerd.
  • Het thema ‘gezond koken’ gaat leven in de groep.
  • De jongeren werken aan hun zelfstandigheid.

  Hoe zat het in elkaar?

  Elke dinsdag kookte 1 jongere samen met 1 begeleider voor de rest van de groep.

  Een week op voorhand beginnen voor elk duo de voorbereidingen: de begeleider stelt met de jongere een driegangenmenu op. Samen gaan ze op zoek naar gezonde, lekkere recepten. Ze letten erop dat er genoeg groenten zijn, of het allemaal betaalbaar is en ook (niet onbelangrijk) dat het vlot te bereiden valt … Ook denken ze na over de tafelschikking en decoratie … Het oog wil immers ook wat. Ze schatten hun budget in en gaan samen boodschappen doen.

  De jongeren geven hun beoordeling aan het einde van elke ‘Komen Eten’-avond en dat wordt – hoe kan het ook anders – gefilmd. Iedereen krijgt een prijs (de winnaar verdient natuurlijk de grootste prijs): bv. bakvormpjes voor cupcakes, een wok … Allemaal zaken die ze kunnen gebruiken in de keuken. Er wordt ook een groepsprijs voorzien: samen gaan eten bij de lokale Italiaan. In dit concrete voorbeeld was dat voor de jongeren de eerste keer dat ze op restaurant gingen.

  Enkele zaken om op te letten:

  • De juiste voedingsinfo wordt meegegeven.
  • De jongeren moeten samen op een aangename manier rond de tafel kunnen zitten en elkaar op een eerlijke manier kunnen beoordelen.
  • De kostprijs van het restaurant, de voedingsmiddelen en decoratie.

  Groeimogelijkheden:

  • Een vast jaarlijks moment waarop ‘Komen Eten’ georganiseerd wordt met de jongeren
  • Recepten verzamelen en meegeven met de jongeren

  Aanpassingen naar gelang zelfstandigheid en vaardigheden:

  • Voor wie veel ondersteuning nodig heeft, kan je de taken verdelen. Iemand stelt mee het menu op, een ander neemt deels de mise-en-place op zich en de begeleider neemt het effectieve koken voor zijn rekening. Wil je weten vanaf welke leeftijd kinderen bepaalde taken kunnen? Dat lees je in de fiche 'keukenleerplekken'.
  • Een mogelijk extraatje: motiveer een vijftal collega’s uit onverwachte hoek om mee te koken. Bijvoorbeeld iemand van het onderhoudspersoneel, een contextbegeleider, de teamverantwoordelijke en een begeleider. Elk kind kiest iemand om samen een menu op te stellen. De gevaarlijkste taken neemt de professional op zich en naar vermogen kan elk kind bijdragen aan het menu. Zo zien kinderen de beroepskrachten op een andere manier, in een andere relatie.


  Komen eten GM
  Residentieel (verblijf)
  Semi-residentieel (ambulant)
  Voeding
  (leef)Groep
  Jeugdhulporganisatie/voorziening
  6-13 jaar
  13-18 jaar
  18-25 jaar