Betekenis 4x
We betekenen iets voor anderen

Alsjeblieftjes!

Lief zijn a.u.b.

De leerlingen leren

 • ... reflecteren over wat ze voor anderen (kunnen) betekenen.

 • ... klasgenoten ondersteunen.

 • ... zich vrijwillig inzetten voor anderen.

Duiding

Met de methodiek ’Alsjeblieftjes’ ontdekken kinderen al doende hoe het voelt om iets liefs te doen voor anderen.

Zo leren ze het belang van sociale connecties en goed omringd zijn. En zo leren ze een belangrijke vaardigheid bij om te bouwen aan hun geluk!

Duur

meer dan 30 min

Aard

beleven

Doelgroep

Lager onderwijs

Werkwijze / stappenplan / omschrijving

1

Filmpjes, alsjeblieft!

Toon één of meerdere ‘Alsjeblieftjes’-filmpjes van Generatie K:

Bespreek met de klas na:

 • Wat doen de kinderen in het filmpje? Waarom doen ze dat?

 • Hoe reageren de mensen hierop? Waarom?

 • Vinden jullie dit leuk? Waarom wel/niet?

 • Waar worden jullie gelukkig van?

 • Doe jij soms bewust iets om anderen gelukkig te maken (ouders, vrienden, juf/meester, familie ...)?

2

Een alsjeblieftje met de klas!

De kinderen gaan met de klas enkele soortgelijke acties doen om iemand gelukkig te maken. Ze mogen zelf bepalen wat ze gaan doen en voor wie.

Hang 3 flappen op en vraag: wat zouden we kunnen we doen om deze mensen gelukkig te maken?

 • de andere kinderen op school

 • de juffen en meesters

 • de ouders

Laat de kinderen op de verschillende flappen alle ideeën opschrijven die ze hebben. Hoe zotter, hoe liever!

Bespreek met de hele klas de ideeën op de flappen en beslis per categorie wat het leukste (haalbare*) idee is.

*Tip: geef aan dat ze het zouden moeten kunnen uitvoeren op maximaal één lesuur.

3

Voorbereiding, alsjeblieft!

Vraag de kinderen om bij de flap te gaan staan waaraan zij het liefst willen meewerken.

Maak groepen op basis van de persoonlijke keuzes.

Geef de kinderen voldoende tijd om met hun groep hun actie voor te bereiden. Volgende vragen kunnen hen hierbij helpen:

 • Wat gaan we doen?

 • Wanneer gaan we dit doen?

 • Waar gaan we de actie doen?

 • Wie doet wat?

 • Wat hebben we nodig?

 • Wie zorgt waarvoor?

Laat de kinderen hun acties voorstellen aan de rest van de klas. En dan is het … showtime!

4

Showtime!

Laat elk van de groepjes op een gepast tijdstip (afhankelijk van hun gekozen actie) de actie ook echt uitvoeren.

5

Bespreek na

Nadat elk groepje de actie heeft uitgevoerd, bespreken jullie klassikaal na:

 • Vond je het tof om te doen? Waarom?

 • Hoe was de reactie van de mensen? En wat deed dat met jou?

 • Hoe komt het denk je dat je zo blij wordt van dingen doen voor andere mensen?

Routines, zonder sleur!

Benieuwd hoe je deze (en andere) Happy Snack kan verankeren in je werking? We ontwikkelden verschillende inspirerende ideeën die je helpen om een gewoonte te maken van een gezond Happy Snack-tussendoortje zo nu en dan. Bekijk het hier

Meer info

Waarom is het zo belangrijk voor leerlingen om te ontdekken wat ze belangrijk vinden? En hoe draagt dit bij tot hun geluk? Je leest het hier

Bronnen

Gebaseerd op een oefening uit het lespakket Generatie K: