Belangrijk 4x
We ontdekken wat iedereen belangrijk vindt

Bucketlist

Afvinken maar!

De leerlingen leren

 • ... op zoek gaan naar wat ze zelf belangrijk vinden (in het leven).

 • … reflecteren over wat ze waardevol en betekenisvol vinden.

 • … uitdrukken wat ze waardevol en betekenisvol vinden.

Duiding

Met deze methodiek ‘Bucketlist’ ontdekken leerlingen op een speelse manier wat ze belangrijk vinden om samen met hun klasgroep te beleven. Meer zelfs, ze gaan het ook effectief doen!

Zo leren ze al doende ontdekken en reflecteren over wat ze belangrijk vinden in de klas (én in het leven): een belangrijke vaardigheid om te bouwen aan hun geluk!

Duur

meer dan 30 min

Aard

beleven

Doelgroep

Secundair onderwijs

Werkwijze / stappenplan / omschrijving

1

Bucketlist maken

Leg verschillende grote bladen papier (‘flappen’) klaar. Schrijf op elke flap ‘bucketlist voor de klas’. Verspreid de papieren in het klaslokaal.

Verdeel de klasgroep in kleinere groepen. Elk van hen neemt plaats rond één bucketlist.

Laat de jongeren nadenken welke leuke, zotte, originele activiteiten ze graag met de hele groep zouden doen. Dat mogen grote dingen zijn (een fuif geven, een escape room in elkaar steken), maar ook kleinere zaken (een lekker ontbijt met de hele klas, een work-out onder leiding van één van de spierbundels van de klas).

Tip: geef vooraf mee dat er vanuit de school geen budget beschikbaar is voor deze ideeën.

Elk groepje neemt 5 topideeën mee naar de volgende ronde.

2

Pictionary-time

Vervolgens moeten de leerlingen - pictionary-gewijs - hun bucketlist-ideeën tekenen op het bord. De leerlingen uit de andere groepjes mogen raden.

Heeft iemand juist geraden? Dan mag die het idee onder de tekening schrijven.

3

Welke ideeën gaan door?

In een volgende stap bekijken de leerlingen welke ideeën haalbaar zijn en dus effectief uitgevoerd kunnen worden. Je kan hen onderscheid laten maken tussen volgende categorieën:

 • blauw: gewone ideeën (“doen ze al”)

 • geel: onhaalbare ideeën (“tof, maar niet te realiseren op dit moment”)

 • rood: nieuw en realiseerbaar (“yes, dat kunnen we!”)

Ga verder met de rode categorie en laat de leerlingen stemmen voor hun favoriet.

Tip: neem een foto van de ideeën, zo kan je er later nog mee aan de slag.

4

Plan van aanpak

Bespreek met de klas hoe jullie het gekozen idee ook effectief kunnen uitvoeren: maak een plan van aanpak en verdeel de taken.

Bijvoorbeeld in het geval van het ontbijt met de klas:

 • Wie gaat naar de bakker?

 • Wanneer doen jullie het ontbijt?

 • Hoeveel geld kost het? Wie betaalt?

 • Wie zorgt voor de drankjes?

 • Maken jullie zelf iets lekkers klaar?

 • Wie zorgt voor de box en muziek?

 • ...

5

Voer uit en evalueer

Laat de leerlingen zelfstandig het plan uitvoeren en moedig aan vanop de zijlijn.

Tip: probeer niks over te nemen. Het is belangrijk dat de leerlingen het zelf organiseren.

Voorzie nadien tijd voor een evaluatie. Stel volgende vragen:

 • Vond je het belangrijk om dit met je klasgroep te doen? Waarom wel/niet?

 • Wat vertelt dit over jullie waarden als klasgroep?

 • Vond je het tof om deze activiteit te plannen en te organiseren?

 • Hoe werden de taken verdeeld?

 • Willen jullie nog een ander idee van de bucketlist uitvoeren?

Routines, zonder sleur!

Benieuwd hoe je deze (en andere) Happy Snack kan verankeren in je werking? We ontwikkelden verschillende inspirerende ideeën die je helpen om een gewoonte te maken van een gezond Happy Snack-tussendoortje zo nu en dan. Bekijk het hier

Meer info

Waarom is het zo belangrijk voor leerlingen om te ontdekken wat ze belangrijk vinden? En hoe draagt dit bij tot hun geluk? Je leest het hier

Bronnen

Gebaseerd op de oefening ‘bucketlist’ op de website NokNok.be:
https://www.noknok.be/jeugdbewegingen/bucketlist