Oranje bol Tekengebied 1 kopie
We pakken ook het moeilijke aan

Commandoteam

Trop is te veel

De leerlingen leren

  • ... negatieve emoties en stress erkennen en herkaderen.

  • ... een gepaste strategie kiezen bij negatieve emoties en stress.

  • ... negatieve emoties en stress aanpakken.

Duiding

Met de methodiek ‘Commandoteam’ ondervinden leerlingen aan de lijve hoe het voelt als er (te) veel prikkels op hen afkomen. Soms kan je dat aan, maar soms wordt dat ook eventjes te veel. En dat is oké.

Deze methodiek wil leerlingen bewust maken van de vele zaken die op hen af kunnen komen en aantonen dat dit overweldigend kan zijn. De leerlingen reflecteren over hun ervaringen en bedenken strategieën om met stressmomenten om te gaan. Zo leren ze belangrijke vaardigheden om te bouwen aan hun geluk!

Duur

15 min - 30 min

Aard

beleven | reflectie

Doelgroep

Secundair onderwijs

Werkwijze / stappenplan / omschrijving

1

Chinese vrijwilliger

Verdeel de klas in groepen van 6 tot 10 leerlingen en laat elk groepje een kring vormen. Zoek in elk groepje een vrijwilliger en geef deze de opdracht om even de ruimte te verlaten. Leg aan de resterende leerlingen de opdracht uit.

2

Commando’s geven

De vrijwilliger komt zo dadelijk in het midden van de kring staan. De leerlingen in de kring geven commando’s aan de vrijwilliger in het midden. Bijvoorbeeld: ‘klap in je handen’, ‘zing een liedje’, ‘draai rondjes’, ‘noem drie dieren die herkauwen op’.

Tip: geef aan dat de leerlingen best een mix van denk- en doe-opdrachten uitkiezen.

Iedereen heeft één commando in zijn hoofd en roept naar degene die in het midden staat. Degene die in het midden staat moet zoveel mogelijk commando’s tegelijk opvolgen. Lukt het goed? Of komen er te veel prikkels op hem/haar af?

Herhaal de oefening met een andere leerling in het midden.

3

Reflectie

Blijf in de kring staan en laat de leerlingen reflecteren over hun ervaringen. Vraag aan de leerling die in het midden stond wat zijn of haar ervaring was. Hoe heeft hij/zij de oefening beleefd?

Leg uit aan de leerlingen dat deze oefening een metafoor is voor het leven: er kan heel wat op je afkomen (zoals hobby’s, schoolwerk, verwachtingen van thuis en vrienden) en het is normaal dat dit soms even te veel wordt.

4

Brainstorm

Laat de leerlingen in groepjes van 4 brainstormen over wat te doen als het allemaal even te veel wordt en ze niet onmiddellijk een oplossing vinden voor de situatie.

Laat elk groepje hun tips voorstellen aan de klas en bespreek dit klassikaal:

  • Voor wie klinkt dit herkenbaar: ‘Het is me allemaal wat te veel?’

  • Hoe ga je om met die situatie?

  • Helpen de tips die je hebt gehoord?

  • Hoe zouden je school en klas hier nog bij kunnen helpen?

Kom samen met je leerlingen tot de conclusie dat er soms veel op hen afkomt (en dat verbetert vaak niet met ouder worden). Ze kunnen dan manieren vinden om met die stress om te gaan. Bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen doen. Maar ze kunnen zich ook vooraf wapenen tegen die momenten. Door bijvoorbeeld keuzes te maken in waar ze zich wel of niet voor engageren: ‘Sorry jarige vriend, ik heb al toegezegd om te gaan voetballen’.

Varianten en verwanten

Je kan ook verschillende personen tegelijk even naar buiten sturen en ze één voor één deze opdracht laten doen. Bekijk dan wie het meeste commando’s kon opvolgen.

Routines, zonder sleur!

Benieuwd hoe je deze (en andere) Happy Snack kan verankeren in je werking? We ontwikkelden verschillende inspirerende ideeën die je helpen om een gewoonte te maken van een gezond Happy Snack-tussendoortje zo nu en dan. Bekijk het hier

Meer info

Waarom is het zo belangrijk voor leerlingen om te ontdekken wat ze belangrijk vinden? En hoe draagt dit bij tot hun geluk? Je leest het hier

Bronnen

Gebaseerd op de gelijknamige groepsactiviteit ‘het commandoteam’ op NokNok:
https://www.noknok.be/jeugdbewegingen/commandoteam.