Steun 4x
We vinden steun bij elkaar

Complimentenharmonica

Een waaier vol complimenten

De leerlingen leren

  • ... verbondenheid ervaren.

  • … waardering uiten en ontvangen.

  • … ervaringen, gevoelens, ... met elkaar delen.

Duiding

Complimenten ontvangen - maar ook geven - doet deugd! Het geeft een goed gevoel en versterkt de band tussen mensen. Jammer genoeg is niet iedereen even kwistig met complimentjes.

Sommige leerlingen hebben een duwtje in de rug nodig om complimenten te geven. De methodiek ‘Complimentenharmonica’ helpt hen op weg. Met deze methodiek strooien ze actief complimenten in het rond, een hele waaier vol!

Zo leren ze hun waardering uiten en ontvangen, wat een gevoel van verbondenheid creëert. En dat is een belangrijke vaardigheid om te bouwen aan hun geluk!

Duur

15 min - 30 min

Aard

reflectie

Doelgroep

Secundair onderwijs

Werkwijze / stappenplan / omschrijving

1

Over complimenten

Leg de klas (kort) uit hoe krachtig en schoon complimenten kunnen zijn: ze kunnen de batterijen opladen, stress reduceren, zelfvertrouwen een boost geven én de band tussen mensen versterken.

Daag de leerlingen uit om even stil te staan bij complimenten die ze onlangs ontvingen:

  • Hoe voelde dat?

  • Welk compliment deelden ze onlangs uit?

  • Welk effect had dat?

2

Een persoonlijke waaier

Zorg dat iedereen een blanco papier en een pen heeft klaarliggen. Iedereen schrijft zijn/haar naam bovenaan het papier.

Vervolgens geven de leerlingen het blad door aan hun buur.

Op dat blad schrijven ze nu een compliment, gericht aan de eigenaar van het blad. Daarna plooien ze het blad een klein stukje om, zodat het geschreven compliment niet meer te lezen is voor de volgende (maar de naam van de persoon nog wel). De papieren worden opnieuw doorgegeven.

Als iedereen iets heeft neergeschreven bij elke persoon, is het blad in harmonicavorm gevouwen en ligt het terug op de bank van de eigenaar.

3

De complimenten tot zich nemen

Laat de leerlingen rustig hun tekstjes lezen. Moedig hen aan om dat bewust te doen en de mooie woorden helemaal tot zich te nemen.

4

Nabespreking

Bespreek daarna klassikaal:

  • Zijn ze geschrokken van bepaalde complimenten die ze gekregen hebben?

  • Waar herkennen ze zich het beste in?

  • Wat vinden ze het meest verrassend ?

Tip: de klasgenoten die iets hebben neergeschreven kunnen hier gerust op inpikken.

5

Elke dag complimentendag

Op 1 maart is het elk jaar opnieuw complimentendag. Dat is natuurlijk een goed moment om hier op in te zetten, maar moedig je leerlingen zeker aan om vaker complimenten te geven (en practice what you preach: doe er zelf aan mee!). Zeker wanneer uit deze oefening bleek hoezeer het hen deugd kan doen.

Routines, zonder sleur!

Benieuwd hoe je deze (en andere) Happy Snack kan verankeren in je werking? We ontwikkelden verschillende inspirerende ideeën die je helpen om een gewoonte te maken van een gezond Happy Snack-tussendoortje zo nu en dan. Bekijk het hier

Meer info

Waarom is het zo belangrijk voor leerlingen om te ontdekken wat ze belangrijk vinden? En hoe draagt dit bij tot hun geluk? Je leest het hier

Bronnen

Gebaseerd op de oefening ‘Complimentenharmonica’ uit het lespakket Take Off, het lespakket over geestelijke gezondheid van Te Gek!?.