Dankbaar 4x
We kijken positief naar elkaar

Dankbaarheidsbrief

Schrijf eens een lief kaartje

De leerlingen leren

  • ... medelevend omgaan met anderen.

  • ... anderen dankbaar zijn en dat uiten.

  • ... vergevingsgezind zijn voor anderen.

Duiding

Met de methodiek ‘dankbaarheidsbrief’ leren de leerlingen dankbaarheid uiten naar anderen. Dat helpt om positief naar elkaar te kijken. Dankbaarheid is namelijk een sterke emotie die niet over onszelf gaat, maar over de ander.

Het resultaat? Een warm gevoel én een sterkere band: en laat dat nu net bijdragen tot hun geluk!

Duur

15 min - 30 min

Aard

reflectie

Doelgroep

Secundair onderwijs

Werkwijze / stappenplan / omschrijving

1

Wat is ‘dankbaarheid’?

Introduceer het concept ‘dankbaarheid’ bij de leerlingen. Het is misschien wel een gekend woord (dat in de dikke Van Dale staat), maar wat betekent dat eigenlijk, ‘dankbaar zijn’? Waar zijn je leerlingen dankbaar voor? Voor wie?

Laat hen enkele eerste ideeën spuien.

2

Toon een filmpje

Deel dit filmpje met de klas. In dit (Engelstalige) filmpje wordt het effect van dankbaarheid mooi in beeld gebracht. Spoiler: na het filmpje gaan de leerlingen (ongeveer) hetzelfde doen.

3

Schrijven maar!

Vraag je leerlingen om één iemand te kiezen die hen dierbaar is en voor wie ze dankbaar zijn. Dat mag een klasgenoot zijn, maar dat hoeft niet.

Laat hen deze dankbaarheid verwoorden in de vorm van een brief of kaartje.

Tip: moedig hen aan om de brief echt vanuit het ‘ik’ naar de ander te sturen, en niet in algemene termen te praten.

Rond de schrijfoefening af en stimuleer de leerlingen om de brief ook écht af te geven (of op de post te doen). Wie ziet dit zitten?

4

Nabespreking

Bespreek met de klas kort na:

  • Hoe was het voor hen om deze gevoelens van dankbaarheid op papier te zetten?

  • Ga je de brief echt afgeven?

  • Achteraf: wie heeft de brief effectief afgegeven? Hoe reageerde de ander? Hoe voelde dat voor henzelf?

Varianten en verwanten

Een dankbaarheidsbrief kan je ook als ‘klasritueel’ introduceren: op ‘dankbare donderdag’ schrijft iedereen telkens een kort kaartje naar een klasgenoot. Zorg voor een systeem, zodat er niemand uit de boot valt.

Routines, zonder sleur!

Benieuwd hoe je deze (en andere) Happy Snack kan verankeren in je werking? We ontwikkelden verschillende inspirerende ideeën die je helpen om een gewoonte te maken van een gezond Happy Snack-tussendoortje zo nu en dan. Bekijk het hier

Meer info

Waarom is het zo belangrijk voor leerlingen om te ontdekken wat ze belangrijk vinden? En hoe draagt dit bij tot hun geluk? Je leest het hier

Bronnen

Gebaseerd op de oefening ‘Lief kaartje’ van de website van De positieve School.