Energie 4x
We tanken energie

De energiebalans

Op zoek naar evenwicht

De leerlingen leren

  • ... ontdekken welke ervaringen energie geven.

  • ... energie halen uit hun interesses en nieuwsgierigheid.

  • … een evenwicht bewaken tussen energiegevers en -nemers.

Duiding

Met de methodiek ‘Energiebalans’ laat je leerlingen luidop nadenken over hun energiegevers en -nemers. Ze plaatsen deze op een balans en reflecteren over manieren om hun balans in evenwicht te houden.

Zo leren ze bewust stil te staan bij wat hen energie geeft en leren ze van klasgenoten manieren om het evenwicht te bewaren: een belangrijke vaardigheid om te bouwen aan hun geluk!

Duur

15 min - 30 min

Aard

reflectie

Doelgroep

Secundair onderwijs

Werkwijze / stappenplan / omschrijving

1

Energie op peil

Stel klassikaal de vraag: wie vindt van zichzelf dat hij/zij veel energie heeft? Wie vindt dat hij/zij weinig energie heeft?

Vraag nadien aan de leerlingen om de vragenlijst, deel 1, in te vullen over hun energie (zie bijlage). Ze bekijken nadien het resultaat. Komt dit overeen met hun beleving? Laat hen even bespreken met hun buur en laat enkele leerlingen aan het woord.

2

Energiegevers en -nemers

Geef de leerlingen de opdracht om ook deel 2 en 3 van de vragenlijst in te vullen. Dit gaat over hun energiegevers en energievreters. Bespreek klassikaal enkele voorbeelden.

3

Evenwicht zoeken

Teken ondertussen op het bord een balans in evenwicht. Noteer aan de ene kant het woord ‘energiegevers’ en aan de andere kant ‘energievreters’.

Laat de leerlingen hun energiegevers en -vreters op het bord noteren bij de juiste categorie. Stel volgende vragen:

  • Is de balans op het einde van de oefening nog in evenwicht?

  • Weegt de ene kant verder door dan de andere?

  • Wat gebeurt er als de balans te veel naar één kant doorweegt?

Pas de tekening aan op het bord, afhankelijk van de antwoorden van de leerlingen.

4

Tips voor een balans in evenwicht

Laat de leerlingen tot slot in kleine groepjes brainstormen over de vraag: hoe zorg je ervoor dat de balans in evenwicht blijft?

Geef hen de opdracht om tips te verzamelen en deze te noteren. Overloop vervolgens klassikaal en pols in een klasgesprek hoe ze deze opdracht ervaren hebben:

  • Vinden ze het zelf makkelijk om hun energievreters en -gevers te bepalen?

  • Is hun balans vaak in (on)evenwicht?

  • Hoe gaan ze daarmee om?

  • Helpen de tips van hun klasgenoten?

Routines, zonder sleur!

Benieuwd hoe je deze (en andere) Happy Snack kan verankeren in je werking? We ontwikkelden verschillende inspirerende ideeën die je helpen om een gewoonte te maken van een gezond Happy Snack-tussendoortje zo nu en dan. Bekijk het hier

Meer info

Waarom is het zo belangrijk voor leerlingen om te ontdekken wat ze belangrijk vinden? En hoe draagt dit bij tot hun geluk? Je leest het hier