Betekenis 4x
We betekenen iets voor anderen

De warmste klas

Als een lopend vuurtje

De leerlingen leren

 • ... reflecteren over wat ze voor anderen (kunnen) betekenen.

 • ... klasgenoten ondersteunen.

 • ... zich vrijwillig inzetten voor anderen.

Duiding

Met de methodiek ‘De warmste klas’ staat de klas stil bij het concept ‘warmte’. De leerlingen bedenken acties die ze met de klas kunnen doen om hun status van ‘warmste klas’ waar te maken. Elke actie is punten waard: hoe meer acties, hoe warmer de klas!

Op een speelse manier ontdekken de leerlingen hoe zij iets voor anderen kunnen betekenen: een belangrijke vaardigheid om te bouwen aan hun geluk!

Duur

meer dan 30 min

Aard

beleven | reflectie

Doelgroep

Lager onderwijs

Werkwijze / stappenplan / omschrijving

1

OpWARMertje

Start met een opwarmertje om de klas letterlijk warm te krijgen, bijvoorbeeld met een spelletje paardenrace.

Hoe speel je paardenrace? Iedereen gaat in een kring staan en buigt voorover zodat de handen op de bovenbenen kunnen kletsen. Doorheen de hele race kletst iedereen op de benen met de handen. Dit stelt het getrappel van de paardenhoeven voor. Daarnaast zijn er verschillende commando’s die ze moeten opvolgen:

 • Zeg je “bocht naar links”, dan leunt iedereen naar links.

 • Zeg je “bocht naar rechts”, dan leunt iedereen naar rechts.

 • Zeg je “Waterbak”, dan doet iedereen alsof hij/zij drinkt.

 • Zeg je “Haag”, dan maakt iedereen een sprongetje.

 • Zeg je “Fotofinish”, dan doet iedereen een pose.

 • Zeg je “Daar, Justin Bieber”, dan zeggen ze “Heeeey Justin!”.

 • Zeg je “Spurtje”, dan kletst iedereen heel snel op de benen.

Iedereen goed opgewarmd? Ga opnieuw in een kring zitten. Sta met de klas stil bij de dubbele betekenis van het woord ‘warmte’.

 • Kennen zij ook een andere betekenis?

 • Hoe kan je als persoon warm zijn voor andere mensen rondom je? En voor de buurt? En de maatschappij?

 • Wat zou het betekenen om een ‘warme klas’ te zijn?

2

Punten plakken

Schrijf enkele ‘goede daden’ op het bord. Geef de leerlingen de opdracht om punten te plakken op elke actie. Bijvoorbeeld:

 • Zwerfvuil oprapen in de straat van de school: 20 punten.

 • Een petitie tekenen voor een goed doel: 10 punten.

 • Een week lang geen plastic meenemen naar school: 20 punten.

 • Een bezoek brengen aan het woonzorgcentrum in de buurt en tijd maken voor de bewoners: 30 punten.

 • Een wafelbak organiseren en de opbrengst schenken aan een goed doel: 30 punten.

 • Plantjes planten op braakliggende grond: 20 punten.

Bespreek klassikaal waarom ze bepaalde acties meer punten geven dan andere.

3

Bedenk acties

Verdeel de klas in kleinere groepen van max. 4 personen voor een brainstorm (of bespreek dit klassikaal). Stel de vraag: welke acties kunnen jullie nog meer doen als warmste klas? En hoeveel punten zijn die waard?

Laat de leerlingen hun ‘topacties’ voorstellen aan de klas. ‘Topacties’ zijn acties die veel effect hebben én te realiseren zijn met de klas. Schrijf de acties en hun puntenaantal op het bord.

4

Tijd voor actie

Beslis hoeveel acties jullie willen (en kunnen) doen en hoeveel punten jullie in totaal hiermee willen verzamelen. Maak jullie vooruitgang visueel door een van de volgende manieren:

 • Een grote thermometer op het bord te tekenen. Actie gedaan? Inkleuren maar!

 • Een pot te vullen met 100 knikkers, balletjes, kroonkurken, wasknijpers … Telkens wanneer jullie een actie hebben gedaan, verplaatsen jullie x-aantal voorwerpen naar een andere pot.

 • Een kan te vullen met water. Actie gedaan = de kan x-aantal streepjes bijvullen

Herhaal regelmatig de basisboodschap: elke stap telt!

Tip: bekijk wat er in de jaarplanning past. Zetten jullie iedere week of iedere maand in op een actie? Of doen jullie mee aan de ‘Warmste Week’ en gaan jullie in die week ‘all out’?

5

Bespreek na & inspireer

Krijgen de andere klassen van jullie school het ook al warm? Door samen te werken kunnen jullie inzetten op grotere acties!

Bespreek na elke actie volgende zaken met de klas:

 • Is de actie geslaagd?

 • Vonden ze het tof om iets te doen voor anderen? Welk gevoel gaf dit?

 • Willen ze graag nog meer doen?

Varianten en verwanten

De mogelijkheden zijn natuurlijk eindeloos: maak het zo groot of zo klein als jullie willen. Wat denken jullie van Fata Morgana met de klas?

Routines, zonder sleur!

Benieuwd hoe je deze (en andere) Happy Snack kan verankeren in je werking? We ontwikkelden verschillende inspirerende ideeën die je helpen om een gewoonte te maken van een gezond Happy Snack-tussendoortje zo nu en dan. Bekijk het hier

Meer info

Waarom is het zo belangrijk voor leerlingen om te ontdekken wat ze belangrijk vinden? En hoe draagt dit bij tot hun geluk? Je leest het hier