Energie 4x
We tanken energie

Energiemonsters

Helemaal opgeladen

De leerlingen leren

  • ... ontdekken welke ervaringen energie geven.

  • ... energie halen uit hun interesses en nieuwsgierigheid.

  • ... een evenwicht bewaken tussen energiegevers en -nemers.

Duiding

Met de methodiek ‘Energiemonsters’ denken leerlingen spelenderwijs na over wat hen oplaadt en energie geeft. Ze dobbelen, puzzelen en tekenen hun eigen energiemonsters. Die bewaren ze op een veilige plek voor later.

Door aan de slag te gaan met deze oefening leren leerlingen welke ervaringen hen energie geven. Ze leren ook het evenwicht bewaken tussen energiegevers en -nemers. Dit zijn belangrijke vaardigheden om te bouwen aan hun geluk!

Duur

15 min - 30 min

Aard

creatief

Doelgroep

Lager onderwijs

Werkwijze / stappenplan / omschrijving

1

Tekenopdracht: wat geeft energie?

Geef de leerlingen de opdracht om na te denken waar ze energie van krijgen: wat zorgt ervoor dat ze ergens vol enthousiasme aan beginnen of er weer tegenaan kunnen? Dat kunnen verschillende dingen zijn: een frisse douche, een strip lezen, voetballen, spelen met een vriendje, ….

Vraag de leerlingen om hun energiegever te tekenen (bv. een douchekop, een strip, een voetbal, een vriendje) en laat enkele leerlingen hun tekening voorstellen.

2

Een monsterlijke affiche

Hang aan het bord een grote lege poster met als titel: het energiemonster. Teken vervolgens de hoofdstructuur van de energiemonster-poster over (zie bijlagen: invulblad en instructies) Of print de poster af op een groot papier. In de kolommen staan de lichaamsdelen, in de rijen de ogen van de dobbelsteen. De vakjes in het midden blijven leeg.

Wijs elke leerling een leeg vakje uit de tabel toe.

De opdracht voor de leerlingen? Teken het lichaamsdeel waarin jouw energiegever die je in de vorige stap tekende verwerkt zit. Bijvoorbeeld, een mond in de vorm van een strip.

Elke leerling tekent dit in het toegewezen vakje. Zijn er nog vakjes over? Verdeel deze onder de leerlingen die het snelst klaar zijn.

Tip: je kan ook werken met individuele post-its waarop de tekeningen worden gemaakt. Zo hoeven de leerlingen niet allemaal op eenzelfde blad te tekenen.

3

Energiemonster n°1

Geef dobbelstenen rond in de klas. Elke leerling dobbelt vier keer: één keer per lichaamsdeel. Zo krijgt elke leerling een uniek energiemonstertje.

Geef hen de opdracht om hun unieke energiemonstertje over te tekenen op papier. Bijvoorbeeld:

  • een lichaampje in de vorm van een tennisracket

  • ogen in de vorm van vriendjes

  • een mond in de vorm van een strip

  • haren in de vorm van een douchekop

4

Energiemonster n°2

Leg de dobbelstenen aan de kant en vertel aan de leerlingen dat ze nog een tweede energiemonster gaan maken. Dit keer stellen ze hun monster niet bij toeval samen, maar wel met dingen die hen echt veel energie geven. Zo maken ze hun persoonlijk energiemonstertje met dingen die hen opladen.

Laat de leerlingen verzamelen rond de poster en beslissen bij elk onderdeel wat hen het meeste energie geeft. Voorzie ruimte om gedachten uit te wisselen en elkaars mening te horen.

Weet iedereen wat hem of haar het meeste energie geeft? Geef dan de opdracht om het tweede energiemonster te tekenen en dit vervolgens te vergelijken met het eerste. Zijn er verschillen?

5

Klasgesprek

Voorzie op het einde van deze methodiek ruimte voor een nabespreking. Stel volgende vragen aan de klas:

  • Vond je het moeilijk om te weten wat je energie geeft?

  • Hoe voelt dat, ‘energie krijgen’ of ‘opladen’?

  • Wanneer heb je daar nood aan?

Laat de leerlingen hun energiemonsters veilig opbergen, bijvoorbeeld in hun bank, zodat ze af en toe kunnen spieken als ze nood hebben aan meer energie.

Routines, zonder sleur!

Benieuwd hoe je deze (en andere) Happy Snack kan verankeren in je werking? We ontwikkelden verschillende inspirerende ideeën die je helpen om een gewoonte te maken van een gezond Happy Snack-tussendoortje zo nu en dan. Bekijk het hier

Meer info

Waarom is het zo belangrijk voor leerlingen om te ontdekken wat ze belangrijk vinden? En hoe draagt dit bij tot hun geluk? Je leest het hier

Bronnen

Gebaseerd op de oefening van deze YouTube-video:
Texture Monsters, roll a monster.