Oranje bol Tekengebied 1 kopie
We pakken ook het moeilijke aan

Flipkaarten voor piekeraars

Buig die gedachten maar om

De leerlingen leren

  • ... negatieve emoties en stress erkennen en herkaderen.

  • ... een gepaste strategie kiezen bij negatieve emoties en stress.

  • ... negatieve emoties en stress aanpakken.

Duiding

Met de methodiek ‘Flipkaarten voor piekeraars’ ervaren leerlingen hoe ze piekergedachten zoals ‘Ik ben dom!’ of ‘Het is een ramp als ik niet slaag voor die test!’ kunnen ombuigen naar helpende gedachten.

Zo leren ze hun eigen belemmerende gedachten in vraag stellen en op zoek gaan naar gepaste strategieën om met negatieve emoties of stress om te gaan: een belangrijke vaardigheid om te bouwen aan hun geluk!

Duur

15 min - 30 min

Aard

reflectie

Doelgroep

Secundair onderwijs

Werkwijze / stappenplan / omschrijving

1

Een open vraag

Vraag aan de klas wie er af en toe eens piekert. Bijvoorbeeld over schoolwerk, relaties, hobby’s, … Stel bijkomende vragen:

  • Waarover pieker je?

  • Hoe voelt dat? Wat doet dat met je?

  • Wat doe je dan?

  • ...

2

Flip enkele kaartjes

Introduceer vervolgens de flipkaarten voor piekeraars in de klas. Je kan deze downloaden, recto verso afdrukken, uitknippen en eventueel lamineren voor hergebruik. Bij elke piekergedachte (rood) hoort een achterkant met een helpende gedachte (groen).

Neem vervolgens één van de piekergedachten van de stapel en lees deze voor aan de klas. Bijvoorbeeld: ‘Dat lukt me toch nooit’. Vraag aan de klas wat ze van die uitspraak vinden. Vinden ze die belemmerend of helpend?

Tip: vraag door naar de redenen waarom een uitspraak al dan niet helpend of belemmerend is. Daag leerlingen uit om te reflecteren over deze gedachte: helpt deze gedachte hen vooruit of achteruit?

Draai vervolgens het kaartje om en lees de helpende gedachte voor. Wat vindt de klas van deze uitspraak? Welk gevoel geeft dit?

3

Piekergedachte van de week

Verdeel de klas in kleine groepjes van 2 à 3 personen. Geef hen de opdracht om een piekergedachte - die ze deze week hadden - neer te schrijven op een papiertje. Laat de leerlingen onderling hun piekergedachte aan elkaar vertellen.

Geef ondertussen elk groepje een stapel flipkaartjes. Leg de kaartjes met de piekergedachten (rood) naar boven.

Vraag aan de leerlingen om een kaartje met een piekergedachte te zoeken dat aanleunt bij hun eigen gedachte. Ze mogen enkel de piekergedachten bekijken, naar de helpende gedachten moeten ze nog niet kijken.

4

Helemaal geflipt!

Maak met de hele klas ‘de flip’: flip het kaartje om en bekijk samen de helpende gedachte die daar tegenover staat.

Laat de leerlingen eerst in de kleine groepen en nadien klassikaal van gedachten wisselen. Geef volgende richtvragen mee:

  • Wat vind je van deze helpende gedachte?

  • Wat doet dit met je?

  • Vind je zelf nog andere helpende gedachten?

Tip: verdeel de piekerkaartjes onder de leerlingen. Zo hebben ze steeds een flipkaartje bij de hand wanneer een piekergedachte komt opsteken.

Varianten en verwanten

Deze kaartjes kan je ook in een een-op-eengesprek met een leerling gebruiken. Meer informatie vind je op de website van Klasse.

Routines, zonder sleur!

Benieuwd hoe je deze (en andere) Happy Snack kan verankeren in je werking? We ontwikkelden verschillende inspirerende ideeën die je helpen om een gewoonte te maken van een gezond Happy Snack-tussendoortje zo nu en dan. Bekijk het hier

Meer info

Waarom is het zo belangrijk voor leerlingen om te ontdekken wat ze belangrijk vinden? En hoe draagt dit bij tot hun geluk? Je leest het hier

Bron

Klasse.be