Oranje bol Tekengebied 1 kopie
We pakken ook het moeilijke aan

Gevoelsmannetjes

Ontmoet de gevoelsmannetjes

De leerlingen leren

  • ... negatieve emoties en stress (h)erkennen en kaderen.

  • ... een gepaste strategie kiezen bij negatieve emoties en stress.

  • ... negatieve emoties en stress aanpakken.

Duiding

Met de methodiek ‘Gevoelsmannetjes’ leren de leerlingen hun emoties uitdrukken. En dat is belangrijk, want niet alle kinderen zijn een open boek als het over gevoelens (uiten) gaat. Kinderen tonen hun emoties niet altijd en vaak is het voor hen niet evident om luidop uit te spreken hoe ze zich voelen. Met deze gevoelsmanetjes neem je een drempel weg en geef je je leerlingen de kans om op een makkelijke manier te tonen hoe ze zich op dat moment voelen.

Op die manier leren ze hun eigen gevoelens beter kennen én kunnen zij, maar ook andere leerlingen, hierop inspelen. Dit zijn belangrijke vaardigheden om te bouwen aan hun geluk!

Duur

15 min - 30 min

Aard

beleven | reflectie

Doelgroep

Lager onderwijs

Werkwijze / stappenplan / omschrijving

1

Over emoties

Welke emoties of gevoelens kennen je leerlingen? Brainstorm met de klas en schrijf de antwoorden op het bord. Als er weinig antwoorden komen, kan je extra vragen stellen, zoals: “Als het heel hard onweert, welke gevoelens kan je dan hebben?”

Probeer tot een lijst van ongeveer 10 gevoelens te komen, waarbij het aantal positieve en negatieve gelijk verdeeld zijn. Bijvoorbeeld: tevreden, verdrietig, blij, nieuwsgierig, bang, zenuwachtig, gefrustreerd, trots, rustig (of ontspannen).

Tip: nood aan inspiratie? Check deze lijst met positieve en negatieve emoties.

2

Kenmerken van de emoties

Ga het lijstje af en bevraag:

  • Hoe merk je dat je je zo voelt?

  • Wie kan een voorbeeld geven van een situatie waarin dat gevoel opduikt?

  • Wie heeft dat al eens ervaren in de klas?

3

Introduceer de gevoelsmannetjes

Download de gevoelsmannetjes (zie bijlage) en druk ze af. Stel je klas de vraag bij welke emotie het figuurtje hoort.

Tip: je kan ook je leerlingen hun eigen mannetjes laten ontwerpen. Je vindt een bruikbaar template in bijlage.

4

Installeren in de klas

Vertel je klas dat ze vanaf nu nieuwe klasgenootjes hebben: de gevoelsmannetjes. Hebben ze een bepaald gevoel dat ze duidelijk willen maken? Dan kunnen ze het passende gevoelsmannetje aan hun bank hangen.

Oefen met enkele stellingen:

  • Je hebt tijdens de pauze ruzie gehad met een vriendje en je voelt je onrustig. Welk mannetje hang je dan aan je bank?

  • Je hebt goed geslapen, lekker ontbeten en bent helemaal klaar voor de dag. Welk mannetje hang je aan je bank?

  • Je hebt geen fut vandaag, maar je weet niet goed hoe het komt. Welk mannetje hang je aan je bank?

5

Ingaan op de kaartjes

Soms zal de leerling niets extra van je verwachten en wil hij/zij gewoonweg tonen wat er in hem/haar omgaat, terwijl een andere leerling net vraagt om steun. Als een leerling aangeeft dat het moeilijk gaat, is het belangrijk dat je ruimte kunt maken om hier iets mee te doen. Dat hoeft uiteraard geen uitgebreide therapiesessie te zijn. Maar in een kort gesprekje erkenning geven voor dit gevoel en polsen wat de leerling nodig heeft, kan al veel betekenen.

Tip: Je hoeft je les niet plotsklaps stil te leggen en in allerijl naar de bank van de leerling te gaan.

Sluit de les af door te vertellen aan de klas hoe je zal reageren op de gevoelsmannetjes en waarom het belangrijk is om hun gevoelens te kunnen tonen in de klas: the good and the bad.

Varianten en verwanten

Routines, zonder sleur!

Benieuwd hoe je deze (en andere) Happy Snack kan verankeren in je werking? We ontwikkelden verschillende inspirerende ideeën die je helpen om een gewoonte te maken van een gezond Happy Snack-tussendoortje zo nu en dan. Bekijk het hier

Meer info

Waarom is het zo belangrijk voor leerlingen om te ontdekken wat ze belangrijk vinden? En hoe draagt dit bij tot hun geluk? Je leest het hier