Dankbaar 4x
We kijken positief naar elkaar

Hé, het is oké

Eerste hulp bij tolerantie

De leerlingen leren

 • ... medelevend omgaan met anderen.

 • ... anderen dankbaar zijn en dat uiten.

 • ... vergevingsgezind zijn voor anderen.

Duiding

Met de methodiek ‘Hé, het is oké!’ onderzoeken de leerlingen of ze verdraagzaam zijn tegenover anderen die het moeilijk hebben.

Dat is belangrijk voor hun persoonlijke groei, want medelevend omgaan met anderen en vergevingsgezind zijn, zijn belangrijke (sociale) vaardigheden om te bouwen aan hun geluk!

Duur

15 min - 30 min

Aard

reflectie

Doelgroep

Secundair onderwijs

Werkwijze / stappenplan / omschrijving

1

Verdraagzaamheid

Laat de leerlingen in groepen van drie à vier een woordwolk maken met als kernbegrip ‘verdraagzaamheid’. Aan welke woorden denken ze bij het begrip ‘verdraagzaamheid’?

Tip: je kan de woordenwolk ook digitaal doen, bijvoorbeeld met Mentimeter.

2

Tips ordenen

Geef aan elk groepje de vijf tips voor meer tolerantie of verdraagzaamheid (zie bijlage) en laat hen die uitknippen. De leerlingen leggen de tips in drie kolommen:

 • Wat is moeilijk?

 • Wat is gemakkelijk?

 • Wat loopt zo-zo?

Ze zoeken naar een consensus per groep en bedenken concrete voorbeelden om de tips te ordenen.

3

Klasoverleg

Vraag aan elke groep om kort te verwoorden welke tips ze gemakkelijk vinden. En pols naar de mening van de andere leerlingen: vinden de andere groepen dit ook? Waarom wel/niet? Doe dit ook met de meer uitdagende tips.

4

Hé, het is oké!

Vraag als afsluiter aan de klas of ze ‘tolerantie’ of ‘verdraagzaamheid’ belangrijk vinden.

Reflecteer over de vraag aan de hand van dit concrete voorbeeld: “Mira is een vrolijke meid, maar heeft vandaag een echte baaldag. Hierdoor reageert ze kort en geïrriteerd als je haar iets vraagt.” Wat denk/zeg je:

 • Hé, het is oké … iedereen heeft wel eens een baaldag!

 • Hé seg, doe eens niet zo irritant!

 • Oei, heb ik iets fout gedaan?!

Tip: deel de klas op in de 3 antwoordcategorieën en vraag aan je leerlingen om zich te verplaatsen naar de passende antwoordcategorie. Of werk opnieuw met de mentimeter en hou een anonieme poll.

Stel volgende vragen:

 • Hoe kunnen we verdraagzaamheid in de klas uiten?

 • Wat is er nodig om verdraagzaamheid te installeren?

 • Hoe kan je op een respectvolle manier uiten dat je even tijd nodig hebt of gerust gelaten wil worden?

 • ...

Routines, zonder sleur!

Benieuwd hoe je deze (en andere) Happy Snack kan verankeren in je werking? We ontwikkelden verschillende inspirerende ideeën die je helpen om een gewoonte te maken van een gezond Happy Snack-tussendoortje zo nu en dan. Bekijk het hier

Meer info

Waarom is het zo belangrijk voor leerlingen om te ontdekken wat ze belangrijk vinden? En hoe draagt dit bij tot hun geluk? Je leest het hier

Bronnen

De tips zijn gebaseerd op dit artikel op de website van 10steps.org:
https://nl.10steps.org/tre-tolrant-envers-les-autres-1525#menu-3