Mild 4x
We zijn lief voor onszelf

Het glas halfvol

Positieve post-its

De leerlingen leren

  • … op een positieve manier kritisch reflecteren over zichzelf.

  • … zich mild opstellen voor zichzelf.

  • … assertief zijn.

Duiding

Met de methodiek ‘Het glas halfvol’ focussen leerlingen zich op de dingen die goed lopen die dag.

Zo leren ze aandacht te hebben voor de kleine, positieve dingen in hun leven (eerder dan te piekeren over de negatieve gebeurtenissen): een belangrijke vaardigheid om te bouwen aan hun geluk!

Duur

max 15 min

Aard

reflectie

Doelgroep

Lager onderwijs

Werkwijze / stappenplan / omschrijving

1

Een bord in de klas

Voorzie een bord (of flap) waarop in grote letter staat: wat ging goed?

Geef aan alle leerlingen enkele post-its en vraag om iets te noteren wat vandaag goed ging - op school, thuis of in de klas. Ze moeten minstens één ding noteren. Hebben ze meerdere ideeën? Dan noteren ze die elk op een andere post-it.

2

Post-its kleven

Ga bij het bord zitten. Om beurt plakt een leerling een post-it op het bord. Ze leggen kort uit wat goed liep. Je kan eventueel ideeën die op elkaar lijken bij elkaar plaatsen.

3

Duiding

Leg uit dat we wel eens de nadruk durven leggen op wat niet goed liep en dat we soms negatief denken over onszelf. Dit bord nodigt ons uit om positieve dingen die wél gelukt zijn aandacht te geven. Zo zie je maar dat er vaak heel wat goed loopt, als je er aandacht aan schenkt.

4

Blijven kleven

Nodig de leerlingen uit om af en toe een positieve ervaring toe te voegen aan het bord. Je kan ook regelmatig rond het bord terugblikken op de dingen die goed zijn gelopen.

Tip: let op dat het bord niet enkel een opsomming wordt van ‘bijzondere prestaties’. Het kunnen ook kleine meevallers zijn, zoals de fietstocht naar school die vandaag niet lastig was, een toffe speeltijd met klasgenoten, een lekkere boterham, iets nieuws leren, ...

Routines, zonder sleur!

Benieuwd hoe je deze (en andere) Happy Snack kan verankeren in je werking? We ontwikkelden verschillende inspirerende ideeën die je helpen om een gewoonte te maken van een gezond Happy Snack-tussendoortje zo nu en dan. Bekijk het hier

Meer info

Waarom is het zo belangrijk voor leerlingen om te ontdekken wat ze belangrijk vinden? En hoe draagt dit bij tot hun geluk? Je leest het hier