Betekenis 4x
We betekenen iets voor anderen

Het goede doel

Just do it

De leerlingen leren

 • ... reflecteren over wat ze voor anderen (kunnen) betekenen.

 • ... klasgenoten ondersteunen.

 • ... zich vrijwillig inzetten voor anderen.

Duiding

Met de methodiek ‘Het goede doel’ denken de leerlingen na over de gemene deler in de klas: wat vinden zij allen een belangrijk goed doel om zich voor in te zetten? En ze gaan nog een stapje verder: ze zetten zich effectief in voor dat goede doel.

Het tastbaar maken van wat het betekent om ‘iets voor anderen te betekenen’, is een belangrijke vaardigheid om te bouwen aan hun geluk!

Duur

meer dan 30 min

Aard

beleven | creatief

Doelgroep

Secundair onderwijs

Werkwijze / stappenplan / omschrijving

1

Klasgesprek: een goed doel

Introduceer het concept ‘goed doel’ in de klas en breng een discussie op gang door deze vragen te stellen:

 • Ken jij een goed doel?

 • Wat zijn dat eigenlijk, “goede doelen”?

 • Geef jij iets aan het goede doel? Of zet jij je al voor iets in?

 • Waarom zou je je inzetten voor zo’n goede zaak?

 • Wat is een valkuil van ‘goede doelen’? (bv. het bestendigen van machtsrelaties: “Geef een mens een vis en je geeft hem of haar voor een dag te eten; maar leer een mens vissen en je voedt hem of haar een heel leven lang.”)

 • Wat is het effect? Heeft het ook een effect op jou?

2

Het klasthema

Onderzoek met de klas of jullie een gemene deler kunnen vinden (Misschien is deze niet te vinden, dat kan natuurlijk ook): Welk thema houdt jullie ‘s nachts wakker? Waar zouden jullie als klas graag een steentje toe bijdragen?

Om het gesprek aan te wakkeren, verdeel je de klas in groepen van maximum 4 leerlingen. Geef elke groep een stapel kranten of tijdschriften en laat hen op zoek gaan naar het thema dat hen het meest raakt.

Tip: geef enkele voorbeelden van thema’s: armoede, klimaat, mensenrechten, ziekte, …

Elk groepje stelt het gekozen thema voor aan de klas, samen met de reden waarom ze net dit thema gekozen hebben.

Laat de klas discussiëren voor welk thema ze willen gaan. Als leerkracht leid je het debat in goede banen. Als het besluit uitblijft, organiseer dan een stemming: het thema met de meeste stemmen wint.

Tip: je kan de leerlingen laten opzoeken welke organisaties zich inzetten voor dit thema. Op www.goededoelen.be vinden ze een overzicht van Belgische goede doelen.

3

Kies een actie

Verdeel de klas opnieuw in groepjes en laat ieder groepje enkele acties bedenken - aansluitend bij een doelgroep of een organisatie - en al grof uitwerken:

 • Hoe zouden ze het aanpakken?

 • Wanneer?

 • Hoe zouden de taken verdeeld kunnen worden?

Geef de leerlingen mee dat ze zelf iets kunnen doen (bv. kaartjes sturen naar woonzorgcentra), of een actie kunnen doen om geld in te zamelen voor één van de organisaties die zich al inzet voor een goed doel (bv. fruitverkoop op school voor Kom Op Tegen Kanker).

Een woordvoerder van ieder groepje stelt de acties voor aan de rest van de klas. Opnieuw kan er gedebatteerd en gestemd worden. De actie met de meeste stemmen wordt verder uitgewerkt.

4

Tijd voor actie!

Zet de klas aan het werk en laat ze de actie verder uitwerken. Verdeel de taken onder de leerlingen: wie is er verantwoordelijk voor de communicatie, wie voor het praktische, wie voor het financiële?

Tips:

 • Dit alles vraagt wel wat tijd. Je kan ervoor kiezen om er een project van te maken, en voor iedere stap een bepaalde tijdspanne uit te trekken. Roep bv. je les op donderdag uit tot ‘goede doelen’-donderdag.

 • Betrek je collega’s van andere vakken: tijdens de lessen economie kan je stilstaan bij de financiële kant van het verhaal, terwijl er in de lessen Nederlands tekstjes geschreven kunnen worden.

 • Betrek de school en maak er een breed gedragen festijn (of wedstrijd;)) van.

5

Nabespreking

Doe een kringgesprek na het afronden van de actie. Geef iedereen een lucifer. Wanneer een persoon aan het woord komt, mag hij/zij de lucifer aansteken en net zolang praten tot de lucifer op is. De rest moet zwijgen zolang iemands lucifer brandt. Vragen voor een nabespreking kunnen zijn:

- Vond je de activiteit leuk? Hoe voelt het om je in te zetten voor anderen?
- Heb je iets geleerd over jezelf?
- Wat zorgt ervoor dat je inzetten voor anderen ook jou een goed gevoel geeft?
- Is het de eerste keer dat je dit hebt gedaan?
- Wat ging vlot? Wat was moeilijker?

Routines, zonder sleur!

Benieuwd hoe je deze (en andere) Happy Snack kan verankeren in je werking? We ontwikkelden verschillende inspirerende ideeën die je helpen om een gewoonte te maken van een gezond Happy Snack-tussendoortje zo nu en dan. Bekijk het hier

Meer info

Waarom is het zo belangrijk voor leerlingen om te ontdekken wat ze belangrijk vinden? En hoe draagt dit bij tot hun geluk? Je leest het hier

Bronnen

Gebaseerd op de activiteit ‘Goed doel’ op de website www.noknok.be:
https://www.noknok.be/jeugdbewegingen/goeddoel