Belangrijk 4x
We ontdekken wat iedereen belangrijk vindt

Leuk je te (leren) kennen

En jij bent … ?

De leerlingen leren

  • ... op zoek gaan naar wat ze zelf belangrijk vinden (in het leven).

  • … reflecteren over wat ze waardevol en betekenisvol vinden.

  • … uitdrukken wat ze waardevol en betekenisvol vinden.

Duiding

Met de methodiek ‘Leuk je te (leren) kennen’ interviewen leerlingen elkaar als echte journalisten. Ze kiezen niet voor de typische vragen, maar proberen elkaar écht beter te leren kennen aan de hand van meer diepgaande vragen.

Op die manier leren ze nadenken over wie ze zijn en wat ze betekenisvol en waardevol vinden in het leven. Een belangrijke vaardigheid om te bouwen aan hun geluk!

Duur

15 min - 30 min

Aard

reflectie

Doelgroep

Lager onderwijs | Secundair onderwijs

Werkwijze / stappenplan / omschrijving

1

Journalist en interviewee

Verdeel de klasgroep in groepjes van 2 leerlingen die elkaar niet goed kennen. Zij zullen elkaar interviewen en nadien elkaar voorstellen aan de klas.

2

Interviewen maar!

Print de bijlagen en deel deze uit aan elke leerling. Deze gebruiken ze om elkaar te interviewen. Beurtelings interviewen de leerlingen elkaar.

3

Wie is de beste journalist van de klas?

Laat de leerlingen nadien elkaar voorstellen. Ze mogen het ingevulde blad in de hand houden.

De medeleerlingen mogen extra (moeilijke;)) vragen stellen. Als de journalist kan antwoorden, krijgt hij/zij bonuspunten.

Op het einde kan je een prijs uitreiken aan de beste journalist van de klas.

4

Een blijvertje

Heb je een vast klaslokaal? Hang de ingevulde bladen dan op in het lokaal. Zo maak je duidelijk dat de klas bestaat uit allemaal unieke individuen. Want elk blad is een tikkeltje anders. En dat is mooi zo!

Routines, zonder sleur!

Benieuwd hoe je deze (en andere) Happy Snack kan verankeren in je werking? We ontwikkelden verschillende inspirerende ideeën die je helpen om een gewoonte te maken van een gezond Happy Snack-tussendoortje zo nu en dan. Bekijk het hier

Meer info

Waarom is het zo belangrijk voor leerlingen om te ontdekken wat ze belangrijk vinden? En hoe draagt dit bij tot hun geluk? Je leest het hier