Steun 4x
We vinden steun bij elkaar

Over de streep

Op zoek naar raakvlakken

De leerlingen leren

  • ... verbondenheid ervaren.

  • … waardering uiten en ontvangen.

  • … ervaringen, gevoelens, ... met elkaar delen.

Duiding

Met de methodiek ‘Over de streep’ leren je leerlingen elkaar beter kennen door ervaringen en gevoelens met elkaar te delen. Let op: deze methodiek is een ‘lightversie’ van het gelijknamige programma.

Door hiermee aan de slag te gaan, worden leerlingen aangemoedigd om begrip te tonen voor elkaar en elkaar onderling te steunen: een belangrijke vaardigheid om te bouwen aan hun geluk!

Duur

15 min - 30 min

Aard

reflectie

Doelgroep

Secundair onderwijs

Werkwijze / stappenplan / omschrijving

1

Schep een luchtje

Ga met de klas naar buiten. Voor deze methodiek is een nieuwe omgeving en een fris hoofd aangewezen. Teken met krijt drie lijnen parallel op de grond. Laat ongeveer drie meter tussen elke lijn.

Tip: gebruik deze werkvorm niet als kennismakingsspel. Voor de ‘Over de streep’-werkvorm is er nood aan onderling vertrouwen tussen de leerlingen en een veilig klasklimaat waarin leerlingen vrijuit kunnen spreken en kunnen luisteren.

Vraag de leerlingen om allen naast elkaar plaats te nemen achter de eerste lijn, met hun gezicht naar de andere twee lijnen.

2

Enkele basisregels

Leg uit dat je een aantal stellingen (zie bijlage) gaat voorleggen. Als deze op de leerlingen van toepassing zijn, dan mogen ze over de streep wandelen (naar de andere lijn toe). Geef aan dat dit gaat om een ‘lightversie’ van het gelijknamige tv-programma waarvan ze misschien gehoord hebben.

Tijdens deze methodiek is het van belang dat de oefening in stilte wordt uitgevoerd. Dit om te voorkomen dat de deelnemer die over de streep loopt het idee krijgt dat er over hem/haar gepraat wordt.

Daarnaast is het ook belangrijk om in het begin mee te geven dat niemand verplicht is om over de streep te stappen. Is de stelling op iemand van toepassing, maar voelt die er zich niet goed bij om dit te uiten in de groep, dan blijft hij of zij gewoon staan.

3

Loop over de streep als …

Leg enkele stellingen voor (bijlage). Elke stelling begint met: ‘Loop over de streep als …’.

Tip: hou in het achterhoofd dat de stellingen als doel hebben om te verbinden. Zoek naar stellingen waarvan je verwacht dat leerlingen er eerlijk op durven antwoorden, en dat ze hierdoor op zoek kunnen gaan naar raakvlakken. Hou het luchtig als je dit als ‘happy snack’ of tussendoortje doet. Wil je graag ook zware topics introduceren? Lees dan verder bij ‘varianten en verwanten’.

Ga na elke stelling in gesprek met de leerlingen:

  • Wil iemand er meer over vertellen?

  • Wil iemand aanvullen?

  • Wisten ze dit al van hun klasgenoten?

Varianten en verwanten

Challenge Day is een Amerikaans initiatief waarbij leerlingen met een grote groep de ‘Over de streep’-oefening doen. Ook in België wordt dit af en toe georganiseerd om leerlingen sterker met elkaar te verbinden.

Op zo’n Challenge Day raken de begeleiders wel zwaardere thema’s aan (zoals mishandeling, eenzaamheid, druggebruik van ouders, ...), maar dit wordt uitgebreid omkaderd met een speels voortraject waarbij ook een veilige omgeving wordt gecreëerd (bv. aan de hand van opwarmertjes, kleine kringgesprekken vooraf) en een nazorgtraject op school (al dan niet met ondersteuning van het CLB). Een veilig klas- en schoolklimaat en de nodige zorgen voor leerlingen en leerkrachten zijn cruciaal bij deze variant. De boodschap luidt: “Bezint eer ge begint”.

Routines, zonder sleur!

Benieuwd hoe je deze (en andere) Happy Snack kan verankeren in je werking? We ontwikkelden verschillende inspirerende ideeën die je helpen om een gewoonte te maken van een gezond Happy Snack-tussendoortje zo nu en dan. Bekijk het hier

Meer info

Waarom is het zo belangrijk voor leerlingen om te ontdekken wat ze belangrijk vinden? En hoe draagt dit bij tot hun geluk? Je leest het hier

Bronnen

Gebaseerd op het programma Over de Streep (BE) en Challenge Day (VS).