Oranje bol Tekengebied 1 kopie
We pakken ook het moeilijke aan

Shake it off

Schud het maar van je af

De leerlingen leren

  • ... negatieve emoties en stress (h)erkennen en kaderen.

  • ... een gepaste strategie kiezen bij negatieve emoties en stress.

  • ... negatieve emoties en stress aanpakken.

Duiding

Met de methodiek ‘Shake it off’ geef je je leerlingen de kans om letterlijk én figuurlijk hun zorgen van zich af te schudden.

Zo leren ze om hun zorgen een plaats te geven. Dat is belangrijk, want hoewel zorgen hen vooruit kunnen helpen, kan het de leerlingen ook deugd doen om ze eens helemaal los te laten en er niet in te blijven hangen: een belangrijke vaardigheid om te bouwen aan hun geluk!

Duur

15 min - 30 min

Aard

beleven | reflectie

Doelgroep

Lager onderwijs

Werkwijze / stappenplan / omschrijving

1

Piekergedachten

Deel aan alle leerlingen 10 post-its uit in 2 verschillende kleuren. Vraag hen om op de post-its iets te schrijven of tekenen waarover ze zich wel eens onzeker voelen, waarover ze piekeren of waar ze zich soms zorgen over maken.

Op de ene kleur post-its schrijven (of tekenen) ze iets dat ze wel willen delen met de klas. Op de andere kleur post-it schrijven (of tekenen) ze dingen die ze liever voor zichzelf houden.

Tip: maak ondertussen wat ruimte vrij in de klas, of verplaats jullie naar de speelplaats voor de volgende stap.

2

Shaken maar!

De leerlingen mogen nu de post-its die ze willen delen met de klas op hun lichaam plakken en plaatsnemen op de dansvloer. De andere post-its (die ze niet willen delen) bergen ze op op een veilige plek.

Zet een opgewekt liedje op (“Shake it off” van Taylor Swift is natuurlijk heel toepasselijk) en laat het dansfeest beginnen: vraag je leerlingen zo hard te dansen, shaken, springen en door elkaar te lopen totdat alle post-its zijn weggevlogen.

Deed het deugd om alle zorgen weg te shaken?

3

Kringgesprek

Veeg de post-its die ze willen delen bijeen en laat de leerlingen er in een kring rond gaan zitten. De leerlingen mogen nu om de beurt een post-it oprapen en voorlezen wat erop staat. Stel deze vragen:

  • Hoe ervaren ze dit zelf?

  • Hoe zou je hiermee om kunnen gaan?

  • Welk advies zou je geven?

  • Zou je dat advies ook kunnen toepassen op de post-its die je liever niet wil delen met de klas?

Optioneel: maak het nog een tikkeltje uitdagender en stimuleer hun denken en inlevingsvermogen door hen in de huid van een personage te laten kruipen. Ze mogen hier helemaal in opgaan, met gepaste stemmetjes en gebaren.

  • Zet ze de pet van Chille Charel op. Hij laat zich niet te hard meeslepen door negatieve gedachten en gaat voor afleiding (alleen of met vrienden).

  • Laat ze kijken door de bril van Tante Kaat. Zij is soms een beetje belerend, maar staat altijd klaar met gebruiksklare tips, wist-je-datjes en gouden raad.

  • Geef hen de hoed van de Bevallige Bomma. Zij leeft volledig mee (“Maar manneke toch!”) en deelt wijsheden die ze doorheen de jaren heen leerde (‘In mijnen tijd …’).

Je leerlingen leren nu verschillende strategieën kennen om met zorgen en moeilijkheden om te gaan.

Tip: bekijk zelf hoeveel tijd je aan deze fase kan besteden. Jullie hoeven niet alle post-its te overlopen.

In 't kort

In deze video -opgenomen in kader van Expeditie Geluk- legt Ketnet-wrapper Sander de opdracht voor jullie uit!

Meer info

Waarom is het zo belangrijk voor leerlingen om te ontdekken wat ze belangrijk vinden? En hoe draagt dit bij tot hun geluk? Je leest het hier

Bronnen

Gebaseerd op de gelijknamige groepsactiviteiten op NokNok.be:
https://www.noknok.be/jeugdbewegingen/shake-it-off