Steun 4x
We vinden steun bij elkaar

Ta-Da-lijstje

Een trotse klas

De leerlingen leren

  • ... verbondenheid ervaren.

  • … waardering uiten en ontvangen

  • … ervaringen, gevoelens, ... met elkaar delen.

Duiding

De methodiek ‘Ta-Da-lijstje’ is geen schrijffout. Het gaat hier niet over een to-do-lijstje, maar wel een ta-da-lijstje! Dat is een lijst van unieke tekeningen van momenten waarop de klas trots is.

Zo leren de leerlingen ervaringen en gevoelens van trots met elkaar delen en waarde hechten aan wat ze samen bereiken als klas: belangrijke vaardigheden om te bouwen aan hun geluk!

Duur

meer dan 30 min

Aard

creatief | reflectie

Doelgroep

Lager onderwijs

Werkwijze / stappenplan / omschrijving

1

Ik ben trots op...

Ga in de kring zitten met de leerlingen en geef een voorbeeld van iets waar je trots op bent. Vertel hen hoe dat voelt voor jou.

Vraag aan de leerlingen om ook iets te benoemen waar ze trots op zijn. Laat hen om de beurt hun persoonlijk trots-idee verwoorden.

2

Wij zijn trots op...

Bespreek vervolgens met de klas waar jullie als klas trots op mogen zijn:

  • Wat waren jullie topmomenten tot nu toe?

  • Waar zijn jullie als klas het meeste trots op?

Dat hoeft niet groots te zijn. Ook kleine dingen - zoals een nette klas, elkaar helpen of veel groen in de klas - zijn van tel!

Lijst de ideeën op het bord op. Daarna kies je een top 3 (of top 5 als er meerdere dingen

3

Visueel maken

Vraag aan de leerlingen om één ‘klastrotsidee’ te kiezen en dit te tekenen op een postkaartje (of een papiertje van die grootte).

Zorg ervoor dat elk idee uit de top 3 gekozen wordt en biedt de leerlingen verschillende tekentechnieken aan (oliekrijt, pastelkrijt, potlood, papier, stift, …). Ze mogen er helemaal hun eigen ding mee doen!

4

Ta Da!

In plaats van een to-do-lijst (lijstje met wat je allemaal nog moet doen), maken de leerlingen een Ta-Da-lijstje. Dat is een opsomming van de trotsmomentjes met de klas.

Hang de postkaartjes ergens op, steek ze in een fotoboekje (net zoals oma’s doen met de foto’s van hun kleinkinderen) of laat de leerlingen zelf een goed plekje kiezen voor hun postkaartje (bv. op hun bank, in de agenda, op de deur, …).

5

Nagesprek

Bespreek met de leerlingen na hoe het voelt om trots te zijn op iets. Stel volgende vragen:

  • Welk moment of welke prestatie heb je gekozen?

  • Waarom apprecieer je net deze klasprestatie zo hard?

  • Hoe voelt het om trots te zijn?

Verwijs regelmatig naar de Ta-Da-lijst: moet er een item aangevuld worden? Waar wil de klas in de toekomst trots op zijn?

Routines, zonder sleur!

Benieuwd hoe je deze (en andere) Happy Snack kan verankeren in je werking? We ontwikkelden verschillende inspirerende ideeën die je helpen om een gewoonte te maken van een gezond Happy Snack-tussendoortje zo nu en dan. Bekijk het hier

Meer info

Waarom is het zo belangrijk voor leerlingen om te ontdekken wat ze belangrijk vinden? En hoe draagt dit bij tot hun geluk? Je leest het hier

Bronnen

Gebaseerd op de oefening ‘Ta Da’ uit het lesmateriaal ‘Gooi eens wat verbinding in de groep’ van Netwerk Kies Kleur Tegen Pesten:
https://kieskleurtegenpesten.be/wp-content/uploads/2020/12/Actiefiche-voor-lagere-scholen.pdf