Dankbaar 4x
We kijken positief naar elkaar

Troostwoorden in een doosje

Lieve woorden voor moeilijke momenten

De leerlingen leren

 • ... medelevend omgaan met anderen.

 • ... anderen dankbaar zijn en dat uiten.

 • ... vergevingsgezind zijn voor anderen.

Duiding

Met de methodiek ‘Troostwoorden in a box’ knutselen leerlingen een troostdoos en denken ze na over lieve, troostende woorden die hun klasgenoten kunnen helpen als het even moeilijk gaat.

Door te werken aan de troostdoos, leren de leerlingen zich inleven in de situatie van anderen én is er plek voor steun en medeleven in de klas: een belangrijke vaardigheid om te bouwen aan hun geluk!

Duur

meer dan 30 min

Aard

creatief | reflectie

Doelgroep

Lager onderwijs

Werkwijze / stappenplan / omschrijving

1

Ontwerp een speciale brievenbus

Verdeel de klas in groepjes van max. 4 leerlingen. Geef elk groepje een doos en wat materiaal:

 • Een kartonnen doos (zoals een schoendoos),

 • Wit of gekleurd (teken)papier

 • Stiften, kleurpotloden, verf, ...

 • Versieringsmateriaal: stickers, pluimen, stempels …

Daag de klas uit om een speciaal soort brievenbus te ontwerpen. Bespreek kort belangrijke eigenschappen van een brievenbus: er moet een gleuf zijn om de briefjes in te steken en er moet een klep zijn waarlangs de brievenbus makkelijk leeggemaakt kan worden. Voor de rest zijn de leerlingen niet gebonden aan restricties en mogen ze eender welke brievenbus ontwerpen.

Tip: heb je niet veel tijd tijdens de les? Maak zelf een doos, leg uit waarvoor deze doos dient en laat de kinderen iets maken (een gedicht, tekening, voorwerp, prent, ...) dat als troost kan dienen.

2

Empathie

Na een 10-tal minuten vraag je aan de leerlingen om even te stoppen met hun ontwerpidee voor de brievenbus (ze werken hier later op verder). Nu is het tijd voor iets anders.

Vertel de leerlingen dat hun brievenbus niet zomaar een gewone brievenbus is. Maar wel eentje met een speciaal doel: troostende woorden verspreiden. Want soms kan een lief woordje je er terug bovenop helpen.

Wakker empathie en inleving aan door je leerlingen enkele vragen te stellen:

 • Had jij, of iemand in je omgeving, het afgelopen periode moeilijk?

 • Hoe merk je dat?

3

Troostwoorden

Vraag de leerlingen (klassikaal) nu hoe ze denken dat deze personen getroost kunnen worden:

 • Wat zou hen plezier doen?

 • Welke woorden zouden hen deugd doen?

 • Hoe kunnen we hen troosten?

 • Hoe word je zelf graag getroost?

 • ...

Tip: geef enkele voorbeeldjes van wat jij zelf graag hebt/hoort.

Deel nu blanco kaartjes of stukken papier uit en vraag de leerlingen om hun gebaar van troost op papier te zetten. Dat kan een tekening zijn, een gedicht, een prent of een zinnetje.

4

Versier de brievenbus

Geef de leerlingen de opdracht om verder te gaan met hun brievenbusontwerp en deze ook echt te versieren (met passende tekeningen, stickers, …). Waak erover dat het doel van de brievenbus niet uit het oog verloren wordt bij het creatieproces.

Is de doos af? Dan mogen ze hun briefjes posten in hun eigen brievenbus!

5

Troost in de doos

Wanneer een leerling het wat moeilijk heeft, kan hij/zij snuisteren in één van de dozen en zo getroost worden door de woorden, tekeningen … van de klasgenoten.

Tip: moedig je leerlingen aan om opmerkzaam te zijn en zélf de troostdoos aan te reiken aan een klasgenoot wanneer deze wel wat steun kan gebruiken.

Routines, zonder sleur!

Benieuwd hoe je deze (en andere) Happy Snack kan verankeren in je werking? We ontwikkelden verschillende inspirerende ideeën die je helpen om een gewoonte te maken van een gezond Happy Snack-tussendoortje zo nu en dan. Bekijk het hier

Meer info

Waarom is het zo belangrijk voor leerlingen om te ontdekken wat ze belangrijk vinden? En hoe draagt dit bij tot hun geluk? Je leest het hier

Bronnen

Gebaseerd op de oefening ‘Troostwoorden in a box’ van de website www.cultuurkuur.be via Klascement.