Dankbaar 4x
We kijken positief naar elkaar

Van de andere kant

Wissel eens van perspectief

De leerlingen leren

 • ... medelevend omgaan met anderen.

 • … anderen dankbaar zijn en dat uiten.

 • ... vergevingsgezind zijn voor anderen.

Duiding

Met de methodiek ‘Van de andere kant’ ervaren de leerlingen hoe het voelt om in iemand anders zijn of haar schoenen te staan. Hierdoor leren ze de ander beter begrijpen. Dat wekt niet enkel empathie, maar brengt ook een zekere mildheid en positiviteit met zich mee.

Al doende leren de leerlingen dus om medelevend om te gaan met anderen en vergevingsgezind te zijn: twee belangrijke vaardigheden om te bouwen aan hun geluk!

Duur

15 min - 30 min

Aard

beleven | creatief

Doelgroep

Lager onderwijs | Secundair onderwijs

Werkwijze / stappenplan / omschrijving

1

Even denken

Vraag je klas om (ieder voor zich) even na te denken over een recente gebeurtenis die ze hebben meegemaakt en waarbij ook iemand anders betrokken was. Het kan gaan over een conflict, een emotionele gebeurtenis, een misverstand …

Tip: neem een kijkje bij varianten en verwanten voor een alternatieve, minder persoonlijke insteek.

2

Verhalen delen

Laat de leerlingen aan hun buur het verhaal vertellen. Ze moeten elkaar zeker dit vertellen:

 • Over wie gaat het? (Welke 2 rollen zijn er?)

 • Wat is er gebeurd?

 • Hoe voelde dat voor de leerling zelf? Wat ervaarde hij/zij?

3

Rollenspel

Elk duo krijgt 10 minuten om één van de twee gebeurtenissen na te spelen. De leerling die de situatie zelf niet heeft meegemaakt, leeft zich zoveel mogelijk in in zijn/haar rol als tegenspeler, maar kan natuurlijk improviseren.

Koppel kort klassikaal terug: hoe was het voor iedereen?

4

De rollen omgedraaid

Nu wordt het boeiend, want we draaien de rollen om! De leerling die de gebeurtenis aanbracht, probeert zich nu dus in te leven in de andere partij.

Koppel opnieuw klassikaal terug, maar voorzie meer tijd voor de nabespreking.

 • Hoe voelde dit?

 • Wat heb je geleerd van het andere perspectief?

 • Tot welk inzicht zijn de leerlingen gekomen?

 • Is er meer begrip of medeleven voor de andere partij?

 • ...

5

Herhaal

Herhaal de bovenstaande stappen voor de verhalen van de andere leerlingen.

Varianten en verwanten

Te weinig tijd, een te grote groep of … ? Je kan er ook voor kiezen om een scène uit een film of serie na te laten spelen door een aantal leerlingen. Ze leven zich zo goed mogelijk in in hun personage en wisselen nadien van rol: is hun idee of beeld van de ander verandert? Is er meer begrip voor diens gedrag?

Fragmenten voor het lager onderwijs kunnen zijn:

Fragmenten voor het secundair onderwijs kunnen zijn:

Routines, zonder sleur!

Benieuwd hoe je deze (en andere) Happy Snack kan verankeren in je werking? We ontwikkelden verschillende inspirerende ideeën die je helpen om een gewoonte te maken van een gezond Happy Snack-tussendoortje zo nu en dan. Bekijk het hier

Meer info

Waarom is het zo belangrijk voor leerlingen om te ontdekken wat ze belangrijk vinden? En hoe draagt dit bij tot hun geluk? Je leest het hier