Steun 4x
We vinden steun bij elkaar

Verbindende rituelen

Rituelen uit de hele wereld

De leerlingen leren

 • ... verbondenheid ervaren.

 • … waardering uiten en ontvangen.

 • … ervaringen, gevoelens, ... met elkaar delen.

Duiding

Mensen komen al eeuwenlang samen om rituelen bij te wonen. Wat de reden ook moge zijn, het resultaat is altijd: verbondenheid.

Met deze methodiek ‘Verbindende rituelen’ staan de leerlingen stil bij verschillende manieren en rituelen om tot verbinding te komen met elkaar: een belangrijke vaardigheid om te bouwen aan hun geluk!

Duur

15 min - 30 min

Aard

beleven | reflectie

Doelgroep

Lager onderwijs

Werkwijze / stappenplan / omschrijving

1

Uitbeelden

Selecteer voor elk van volgende scenario’s twee à drie leerlingen die - als opwarmertje - iets gaan uitbeelden voor de rest van de klas. De rest van de klas raadt wat ze uitbeelden. Fluister volgende dingen in hun oor:

 • huwelijk

 • overlijden

 • verjaardag

Als de klas het raadt, krijgen ze een punt.

2

Nadenken over rituelen

Neem je klas mee in de wereld van rituelen door hen enkele foto’s (zie bijlage) van de scenario’s te laten zien. Stel vervolgens deze vragen:

 • Wat gebeurt er op deze foto?

 • Hoe wordt er bij jou thuis omgegaan met zo’n gebeurtenis?

 • Wat hebben elk van deze foto’s gemeen?

Concludeer dat op elk van de foto’s een ritueel te zien is (bv. een kaarsje uitblazen bij een verjaardag, een bloem leggen bij een graf, …). Een ritueel is een opeenvolging van handelingen in een bepaalde volgorde en op een welbepaalde plaats. Rituelen zijn uitingen die in bepaalde omstandigheden herhaald worden (definitie van Wikipedia).

In de volgende stap gaan de leerlingen op zoek naar het belang van rituelen. Vraag of de leerlingen nog andere rituelen kennen.

Tip: het is altijd leuk als dit in een ongedwongen sfeer kan plaatsvinden, zoals op de grond of in een cirkel.

3

Het effect van een ritueel

Leg de foto’s verspreid in het klaslokaal en verdeel de klas in verschillende groepjes. Elk groepje gaat rond één foto zitten. Dit is het thema waarrond zij aan de slag gaan:

 • huwelijk

 • overlijden

 • verjaardag

 • liefdesslotjes

 • mediteren

Geef de opdracht aan de groepjes om na te denken over het ritueel op de foto: wat is de symboliek achter het ritueel? Waarom doen ze dit? Waarvoor zorgt het? Ze noteren kort hun antwoord bij de foto.

Bespreek met de klas wat genoteerd werd en kom samen tot de conclusie dat rituelen ‘mensen verbinden’.

4

Klasritueel

Zet de leerlingen in de groepjes terug aan het werk met de vraag: welk klasritueel zouden we kunnen installeren voor meer verbondenheid in de klas? Laat hen volgende zin vijf keer aanvullen: “Een leuke manier om verbondenheid te tonen in de klas is …”.

Geef ze enkele minuten om hierover te brainstormen en laat elk groepje hun topidee voorstellen (of voortonen:)) aan de klas. Kies met de klas welk idee jullie écht willen uitvoeren.

Oefen het klasritueel en maak afspraken wanneer jullie dit willen doen (bv. elke dag, elke vrijdag, één keer per maand, …).

Routines, zonder sleur!

Benieuwd hoe je deze (en andere) Happy Snack kan verankeren in je werking? We ontwikkelden verschillende inspirerende ideeën die je helpen om een gewoonte te maken van een gezond Happy Snack-tussendoortje zo nu en dan. Bekijk het hier

Meer info

Waarom is het zo belangrijk voor leerlingen om te ontdekken wat ze belangrijk vinden? En hoe draagt dit bij tot hun geluk? Je leest het hier