Mild 4x
We zijn lief voor onszelf

Wat zegt je gevoel?

Een thermometer voor je gevoelens

De leerlingen leren

  • … op een positieve manier kritisch reflecteren over zichzelf.

  • … zich mild opstellen voor zichzelf.

  • … assertief zijn.

Duiding

Met de methodiek ‘Wat zegt je gevoel?’ help je je leerlingen actief stilstaan bij hoe ze zich voelen.

Door bewust aandacht te hebben voor hun eigen gevoelens, worden positieve emoties krachtiger en leren ze hun minder leuke gevoelens beter kennen. Zo leren ze zich mild opstellen tegenover zichzelf en hun waaier aan emoties: een belangrijke vaardigheid om te bouwen aan hun geluk!

Duur

15 min - 30 min

Aard

reflectie

Doelgroep

Lager onderwijs

1

‘Liefste dagboek?’

Print vooraf het dagboek (zie bijlage) voor alle leerlingen. Introduceer het vervolgens in de klas: we gaan een week lang eens op verschillende momenten stilstaan bij hoe we ons nu écht voelen.

Tip: je hoeft het woord ‘dagboek’ niet in de mond te nemen, want dat doet sommige leerlingen afhaken.

2

Eerst de makkelijke vragen ...

Deel het dagboek uit en laat de leerlingen even stilstaan bij de verschillende vragen die voor hun neus liggen.

Start met de gemakkelijke vragen klassikaal voor te stellen:

  • Het tijdstip (eerste kolom)

  • Wat ben je aan het doen? (laatste kolom)

Geef hen enkele minuten om dit in te vullen (of om dit te tekenen).

3

… dan de moeilijkere vragen

Ga vervolgens verder met de ‘iets moeilijkere’ vragen, die polsen naar emoties, en geef een woordje uitleg waar nodig:

  • Hoe voel ik mij? (tweede kolom)

  • Hoe sterk is mijn gevoel? (derde kolom)

Laat hen hun gevoel opschrijven of tekenen en de gevoelsthermometer inkleuren (volledig ingekleurd = heel sterk gevoel; beperkt ingekleurd = heel zwak gevoel).

Geef vervolgens de opdracht om hun gevoel en hun gevoelsthermometer uit te leggen aan hun buur.

Tip: schrijf vooraan op het bord enkele positieve en negatieve emoties die dienen ter inspiratie. De methodiek gevoelsmannetjes kan ook helpen om de verschillende emoties te visualiseren.

4

“Wie wil er vandaag iets delen?”

Overloop klassikaal de antwoorden van enkele leerlingen die hun emotie willen delen. Vraag: “Wie zou vandaag iets willen delen?”. Of, als er weinig respons komt: “Wie heeft vandaag een heel sterk gevoel gehad?”

5

Herhaal

Haal het emotiedagboek meerdere keren per week/maand boven. Zo kan je samen met je leerlingen op zoek naar hun rode draad. Bijvoorbeeld: “Ismaël wordt vaak een beetje verdrietig na de pauze” of “Sarah wordt vaak gelukkig van de taalspelletjes”.

Tip: koppel het bijvoorbeeld aan het moment dat de klasagenda wordt ingevuld, start er het lesuur mee of moedig leerlingen aan om thuis ook een emotiedagboek bij te houden.

Tip: noteert een leerling steeds negatieve emoties, waardoor je je zorgen maakt? Spreek hem/haar apart aan en uit je bezorgdheid.

Routines, zonder sleur!

Benieuwd hoe je deze (en andere) Happy Snack kan verankeren in je werking? We ontwikkelden verschillende inspirerende ideeën die je helpen om een gewoonte te maken van een gezond Happy Snack-tussendoortje zo nu en dan. Bekijk het hier

Meer info

Waarom is het zo belangrijk voor leerlingen om te ontdekken wat ze belangrijk vinden? En hoe draagt dit bij tot hun geluk? Je leest het hier

Bronnen

Gevonden op Klascement, leermiddel van Nathalie Bellekens (pedagogisch begeleider, Ander):
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/109501/emotiedagboek/