Bewegen en minder zitten

Duurzaam bewegen en minder zitten

Kleuteronderwijs

Eindtermen

OD MI 1.13      De kleuters tonen een houding van zorg en respect voor de natuur.
OD NT 1.2      De kleuters tonen een explorerende en experimenterende aanpak om meer te weten te komen over de natuur.

Leerdoelen

Vaardigheden en attitudes

  • Kleuters tonen belangstelling in uitdagende speelomgevingen buiten, en in de natuur.
  • Kleuters bewegen/spelen in de natuur met respect voor fauna en flora.
  • Kleuters exploreren en experimenteren wanneer ze buiten of in de natuur bewegen.
  • Kleuters ontwikkelen een positieve houding t.a.v. de beweegactiviteiten die de school buiten en in de natuur voorziet.


Materialen en methodieken